Vänsterpartiet

Vi vill se en lärarutbildning för djupa ämneskunskaper

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 13:37 CET

Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, är besviken på att regeringen varken stärker den utbildningsvetenskapliga forskningen eller gör några andra satsningar på kvalitet, i propositionen om ny lärarutbildning som presenterades idag.

- Det behövs en sammanhållen och flexibel lärarutbildning där lärarna kan få djupa ämneskunskaper och en stark forskningsanknytning, säger Rossana Dinamarca (V), utbildningspolitisk talesperson.

Vänsterpartiet vill höja ambitionen för språk och matematik i förskolan, och det ska ske på barnens villkor. Därför måste utbildningen för förskollärare utökas till fyra år.

- Att återuppväcka gårdagens lågstadielärare är inte vad som behövs i framtidens skola. Vi behöver lärare med goda ämneskunskaper och med mer kunskap om olika pedagogiska metoder och om hur barn och ungdomar lär sig, säger Rossana Dinamarca.

- Björklunds okunskap om fritidsverksamheten och dess betydelse för barnens utveckling är skrämmande. Redan i dag används fritidspedagogerna som resurs för lärare i stället för att vara ett komplement till skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid. Vi kan därför inte acceptera en förkortning av deras utbildning.

För ytterligare information:
Rossana Dinamarca (V), riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, 070 – 254 24 15
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64