Famna

Vi vill se en samlad politik för socialt och idéburet företagande

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 13:50 CET

Vi uppmanar riksdagens partier att värna om valfrihet och mångfald genom en samlad politik för tillväxt och utveckling av idéburet företagande inom vård och social omsorg.

De politiska partierna vill nu ompröva reglerna för hur privat vård och omsorg skall bedrivas. För oss som bedriver vård och social omsorg utan vinstsyfte är detta viktigt.

Inom Famna möts ideella- och ekonomiska föreningar, stiftelser och not-for-profit-bolag. Vi producerar under 2011 vård och omsorg på uppdrag av staten, kommuner och landsting, för ca.3.3 miljarder och har ca 5 000 anställda. Verksamheterna drivs som idéburet och socialt företagande och vi sätter den sociala nyttan före ekonomiska mål. Vi återinvesterar vinster och överskott och tillhandahåller vård och social omsorg varje dag, dygnet runt under hela året.

De idéburna företagen inom Famna bedriver bl.a. äldreomsorg, vårdcentraler, HVB-hem, högspecialiserad hälso- och sjukvård, boende och stöd till utsatta grupper. Kort sagt är de verksamma i och har lång erfarenhet av offentligt finansierad välfärdsproduktion.

EU-kommissionen tog under förra veckan ett historiskt initiativ till att utveckla marknadens sociala uppgift och vill få till stånd en ny balans mellan ekonomiska och sociala mål. Dess program för utveckling av sociala företag bör tas med när partierna nu granskar regelverk för privata aktörer. Till grund för EU-initiativet ligger en växande insikt om civilsamhällets betydelse och vikten av en inre marknad vars aktörer sätter de sociala målen och den sociala nyttan högre.

-  Vi vill se samma utveckling i Sverige, som sedan lång tid finns etablerad i många Europeiska länder, en stark och målmedveten politik för det sociala och idéburna företagandet, säger Lotta Säfström, ordförande i Famna.

-  Därför uppmanar vi riksdagens partier att värna om valfrihet och mångfald genom en samlad politik för tillväxt och utveckling av idéburet och socialt företagande inom vård och social omsorg.

Famna är branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte.