Transportföretagen

Vi vill se över finansieringen av isbrytningen

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 09:30 CET

Sveriges Hamnar vill se över finansieringen av isbrytningen i Sverige som idag bekostas av farledsavgifter. Av rättvise- och konkurrensskäl anser vi inte att sjöfarten själv ska bekosta en framkomlig väg.

Idag finansieras isbrytning i Sverige i huvudsak av farledsavgifter. En normalvinter uppgår det årliga finansieringsbehovet till 250 miljoner kronor – vid en sträng vinter till 300 miljoner kronor och en mild vinter till 200 miljoner kronor.

Sveriges Hamnar anser att finansieringen inte bör ske med farledsavgifter utan att isbrytning bör bekostas av statskassan. Av rättvise- och konkurrensskäl tycker vi inte att sjöfarten själv ska bekosta framkomlig sjöväg. Som exempel bekostas ju inte väghållningen av åkerier och järnvägsoperatörer.

Staten bör vara den som står för en basfinansiering för att garantera en tillförlitlig svensk export och import under årets alla månader och inte minst bör den regionalpolitiska betydelsen beaktas.Riksdagen har fattat beslut om att isbrytningen ska bekostas ur statskassan under perioden 2014-2016. Detta som en kompensation för strängare regler kring svavelutsläpp i Östersjön – regler som leder till försämrad konkurrenskraft för sjöfarten för de svenska hamnarna i allmänhet och de norrländska i synnerhet.

"Kommer beslutet om att finansiera isbrytningen över statskassan inte att permanentas  resulterar det i höjda farledsavgifter och därmed till stora problem för sjöfarten på det svenska hamnarna. Det är en utveckling som hotar den svenska industrin", säger Mikael Castanius, branschchef på Sveriges Hamnar.

Sveriges Hamnar kommer under fredagen den 13 mars att delta i konferensen Framtidens sjöfart i Norr, i Luleå, där frågan kommer att diskuteras.

Vi hoppas nu att frågan lyfts av berörda beslutsfattare.

För mer information kontakta Mikael Castanius, branschchef Sveriges Hamnar 0730-447190
För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressekreterare TransportGruppen, 0730-447120

Sveriges Hamnar är ett förbund inom TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv. Sveriges Hamnar organiserar 57 företag med drygt 4.000 anställda. TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.
sverigeshamnar.se