Sveriges Kommuner och Landsting

Vi vill skapa lokalt handlingsutrymme

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:37 CET

– Vi vill skapa handlingsutrymme för de lokala parterna och efterstävar därför i största mån sifferlösa avtal men kommer i övrigt inte att kommentera andra parters förslag tills vidare, säger Åke Hillman.

– Vi vill skapa handlingsutrymme för de lokala parterna och efterstävar därför i största mån sifferlösa avtal, säger Åke Hillman ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation. Det finns skillnader mellan till exempel tätortskommuner och landsortskommuner, det är olika förutsättningar i olika landsting. Man känner förhållandena bäst lokalt och bör därför ha största möjliga förhandlingsutrymme för lokal lönebildning.

– Vi är naturligtvis medvetna om att LO facken idag presenterat sina önskemål för centrala nivåer men i dagsläget kommenterar vi inte specifika förslag utan kommer senare att presentera våra bud till de berörda förhandlingsparterna, säger Åke Hillman.

Pressjour: 08 - 452 7101