Viaduct AB

Viaduct skriver avtal med Norska staten, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 11:13 CEST

DFØ (Direktoratet for økonomistyring) är ett expertorgan gällande statlig ekonomisk styrning i Norge. Tidigare namn var SSØ (Senter for statlig økonomistyring) och etablerades 1 januari 2004. DFØ har till uppgift att stödja statlig ekonomisk styrning och förbättra resursutnyttjandet inom området. DFØ levererar ekonomitjänster till ca 70% av de statliga verksamheterna i Norge.

Eskilstunabaserade företaget Viaduct har efter upphandling av Norska staten och dess expertorgan DFØ (Direktoratet for økonomistyring) utvecklat och levererat ett internetbaserat verktyg för att kvalitetssäkra inkommande e-fakturor, hantera felaktiga e-fakturor och återkoppla till fakturans avsändare.

Lösningen ifrån Viaduct effektiviserar och automatiserar DFØ's hantering av felaktiga fakturor som tidigare sköttes manuellt. Utöver felhanteringsfunktionen så finns det funktioner för att automatiskt identifiera ytterligare partsanslutningar.

Lösningen är en tilläggsmodul till Viaducts verktyg Edionet Implementation som DFØ använt vid leverantörsanslutning för införande av e-fakturering under många år.

Kontaktperson Viaduct:

Ann Nyström VD, 073-650 62 06, an@viaduct.se
www.viaduct.se

Viaduct AB
Bruksgatan 8A
632 20 ESKILSTUNA

Om Viaduct AB

Viaduct är ett företag baserat i Eskilstuna och är specialiserade på elektronisk affärskommunikation, EDI. Vi har sedan mitten av 90-talet på olika sätt arbetat med att hjälpa företag att förbättra och förenkla arbetet med sina kunder och leverantörer.

Med den erfarenhet vi fått från detta har vi löpande utvecklat både egna verktyg och processer för att ge våra kunder möjlighet att uppnå optimala resultat vid införande och användande av elektronisk kommunikation. Vår främsta styrka ligger i att vi kan kombinera egna verktyg, system och processer med hög kompetens inom både systemutveckling, verksamhetsutveckling och projektledning.