Viaduct AB

Viaduct utvecklar IT-stöd för Ekonomistyrningsverket (ESV)

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 11:07 CEST

Viaduct har efter upphandling skrivit avtal med Ekonomistyrningsverket (ESV) om IT-stöd för leverantörsbearbetning. Viaducts verktyg Edionet™ Implementation kommer att användas för detta.

För att lyckas med införandet av EDI mot många parter har Viaduct både verktygen och rutinerna. För kommuner, landsting, myndigheter eller större företag som vill nå ut till sina utvalda leverantörer för exempelvis införande av e-faktura, e-fakturering, e-handel erbjuder Viaduct det internetbaserade konceptet Edionet™ Implementation som tar hand om kontaktarbete, införande, tester och uppföljning på ett effektivt sätt. I tjänsten ingår fördefinierade arbetsflöden samt automatiska rutiner för utskick, svarsformulär och uppföljning av införandestatus.

Ett flertal stora aktörer som bland annat Västra Götalands Regionen, Arbetsförmedlingen, Bombardier, Strålfors, Eskilstuna Kommun och GE Healthcare har valt Viaduct som betrodd partner för detta ändamål.

Kontaktperson Viaduct:
Ann Nyström VD, 073-650 62 06, an@viaduct.se
www.viaduct.se

Om Viaduct AB

Sedan mitten av 90-talet har vi på olika sätt jobbat med att hjälpa våra kunder att förbättra och förenkla arbetet med sina kunder och leverantörer.

Med den erfarenhet vi fått från detta har vi löpande utvecklat både egna verktyg och processer för att ge våra kunder möjlighet att uppnå optimala resultat vid införande och användande av elektronisk kommunikation.

Vår främsta styrka ligger i att vi kan kombinera egna verktyg, system och processer med hög kompetens inom både systemutveckling, verksamhetsutveckling och projektledning.