Trimble Solutions Sweden AB

Vianova lanserar Novapoint 19 DCM – ny banbrytande teknik för infrastrukturbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 13:27 CEST

Med Novapoint 19 DCM finns nu möjligheten att genomföra samma paradigmskiften som BIM (Building Information Modeling) inneburit för byggbranschen. DCM, som står för ”Design, Construction and Maintenance”, innebär att programvaran integrerar hela livscykeln inom infrastruktur från planering, projektering och byggande till underhåll. Därför kan både små och stora infrastrukturprojekt uppnå stora tidsvinster och kostnadsbesparingar under hela projektet.

– De första pilotprojekten visar att användandet av Novapoint 19 DCM leder till bättre samverkan mellan olika aktörer, större förståelse för projekten, högre kvalitet, avsevärd reducering av ledtider och därmed lägre kostnader, säger Stefan Granberg, VD för Vianova System.

Den stora fördelen är att samtliga teknikområden i ett projekt har tillgång till modellen med tillhörande information och kan samtidigt bidra fortlöpande med uppdateringar som i realtid är tillgänglig för alla.

Förenklad arbetsprocess

Novapoint 19 DCM har en mängd egenskaper och verktyg som är helt nya. Förutom att skisser och modeller är verklighetstrogna, så finns det också funktioner som förenklar arbetsprocessen.

I programvaran ingår verktyg som skapar, presenterar och analyserar med hjälp av modellerna. Därmed motsvarar Novapoint 19 DCM de krav som ställs i moderna infrastrukturprojekt.Positiv respons

Ett antal utvalda kunder har fått möjligheten att testa betaversion av Novapoint 19 DCM, exempelvis i samband med ett infrastrukturprojekt vid E18 Arninge Resecentrum.

– Kunderna har kunnat identifiera flera gynnsamma effekter som bidrar till förbättrad kvalitet under hela arbetsprocessen. Det går enkelt att återanvända information och i ett tidigt skede åtgärda felaktigheter. Slutresultatet blir en förbättrad kostnadskontroll samtidigt som alla parter känner sig inblandade och mer motiverade att kommunicera, konstaterar Stefan Granberg.

Tekniska specifikationer

Novapoint 19 DCM består av en objektsbaserad öppen programvara med 3D- funktioner anpassad för infrastrukturprojekt och en central plattform för 3D- modellering med namnet Novapoint Bas. Den nya programvaran i Novapoint 19 DCM är utvecklad från den fjärde generationen av Quadriteknologi och är anpassad till alla Novapoints tidigare applikationer för att rita vägar, järnvägar, tunnlar, broar, landskap etc.

Novapoint Bas fungerar både fristående och integrerat med AutoCAD. 3D- funktionaliteten gör det möjligt att visa modeller i sektioner, 2D och 3D. Novapoint 19 kan köras via en lokal server men också vara tillgänglig via en molntjänst.

Uppgifter från Novapoint 19 DCM kan användas av andra system som stödjer standarden ISO TC 211 (GML).

Pressbilder

Box Novapoint 19 DCM

Figur Novapoint 19 DCM

Novapoint 19 DCM Collaboration

Stefan Granberg

Kontaktperson

För ytterligare information om Novapoint 19 DCM och Vianova Systems, vänligen kontakta VD Stefan Granberg, 031-700 18 33, 0709-94 89 99, stefan.granberg@vianova.se

Vianova System har sedan 1988 utvecklat projekteringsverktyg för främst den nordiska marknaden, men finns idag representerat i både Europa och Asien. Fler än 14 000 licenser till Novapoint används i 20 länder. Vianova System Sweden AB är dotterbolag till Vianova System AS med huvudkontor i Oslo.