Viati

Viati tilldelas ramavtal med CSN

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 08:47 CEST

Viati har tilldelats ramavtal med CSN avseende IT- och Managementkonsulter. Ramavtalet omfattar alla tänkbara roller inom IT och avtalet löper 2 år från och med 2017-01-01 med option på 1 + 1 år. Viati är en av leverantörerna på nuvarande ramavtal inom IT och har idag ett flertal leveranser inom ramen för det, vilket gör det extra kul att vi fått fortsatt förtroende.

- Det är kul och ett kvitto på bra leveranser att få fortsatt förtroende som leverantör till CSN och det är viktigt för vår fortsatta satsning på att bli ett av de ledande IT-konsultbolagen i Sundsvall, säger Roland Ekström VD för Viati.

Viati har idag ramavtal med bl a Bolagsverket, CSN, Domstolsverket, Göteborg Stad, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Landstinget i Uppsala Län, Landstinget i Västernorrlands län, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Riksgälden, SiS, SKL Kommentus Inköpscentral (Sveriges kommuner och landsting), SPV, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stockholms Stad och Trafikverket. 

För mera information kontakta Roland Ekström, VD, Viati Konsult AB, roland.ekstrom@viati.se, tel 070-557 52 75.

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.


 Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Viati-koncernen har idag 135 medarbetare och omsättningen senaste räkenskapsåret uppgick till 216 MSEK. Besök oss gärna på www.viati.se