Malmbergs Elektriska AB

Vice VD lämnar Malmbergs

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 12:27 CET

Håkan Jimstad lämnar på egen begäran sin anställning som vice VD i Malmbergs.
Hans arbetsuppgifter övertas tills vidare av VD Jan Folke.

Kumla den 12 november 2010
Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England.  Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2010 klockan 11.15 (CET).

_________________________________________________________________________________

Malmbergs Elektriska AB (publ) Org nr: 556556-2781
Box 144                                                                Tel: 019-58 77 00
692 23  Kumla                                                       Fax: 019-57 11 77
www.malmbergs.com E-mail: info@malmbergs.com