Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma gör strategiska rekryteringar

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner.

Hans Jeppsson (Ph.D.) har utsetts till Chief Financial Officer (CFO). Hans har en tvärvetenskaplig bakgrund inom ekonomi och medicin i både akademiska och industriella miljöer. Han har flera års forskningserfarenhet inom olika områden, däribland små molekyler, och gjorde sin post doc-forskning vid University of California i Berkeley, Kalifornien. Han har även varit läkemedelsanalytiker vid Danske Bank och innehaft olika konsultroller.

Ulrike Muscha Steckelings (M.D., Ph.D.) har utsetts till Chief Scientific Officer (CSO).
Muscha har varit involverad i Vicore Pharma och företagets prekliniska arbete i mer än 10 år och hon har varit tongivande i den akademiska forskningen på Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21. Muscha har omfattande forskningserfarenhet inom Renin Angiotensin-systemet och AT2-receptorn, och har publicerat ett flertal artiklar i forskningstidskrifter. Hon har också en klinisk examen i dermatologi. Muscha kommer även fortsättningsvis upprätthålla sin roll som Professor i farmakologi vid Syddansk Universitet i Odense parallellt med sin roll hos Vicore Pharma.

Kicki Johansson (MSc Pharm Ph.D.) har utsetts till Head of Drug Development. Kicki har under sin karriär ansvarat för utvecklingen av mer än 40 nya läkemedelsprojekt inom olika sjukdomsområden på Astra Zeneca. Kickis kommer senast från tjänsten som Senior Project Leader / Vice President för den kliniska utvecklingen av orala antiinflammatoriska projekt inom AstraZenecas respiratoriska och inflammatoriska sjukdomssektion.

"Vi är mycket glada över att ha Muscha, Kicki och Hans ombord i Vicore Pharma. De bidrar med stark kompetens inom vårt område samt erfarenhet av komplexa läkemedelsutvecklingar och affärsutveckling. Allt som allt har vi nu byggt ett exceptionellt team inför våra kliniska och affärsmässiga utmaningar, säger Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 11:00

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.