Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma tidigarelägger datum för publicering av årsredovisning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 13:32 CET

Styrelsen för Vicore Pharma Holding har beslutat att tidigarelägga datum för publicering av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016. Bolagets årsredovisning kommer att publiceras den 6 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari, 2017 kl. 13:30

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com