Arbetsmiljöverket

Vid 1 000-tals inspektioner granskas hanteringen av arbetsmiljön före byggstart

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 08:53 CEST

Missar vid projektering kan leda till avsevärda arbetsmiljöproblem inte bara när byggnaden tas i bruk utan också under byggtiden.

I årets riksomfattande tillsynsinsats granskar Arbetsmiljöverket (AV) hur arbetsmiljöfrågorna hanteras före byggstart. Den 18-19 oktober genomförs ca 1 300 kontroller hos företag/förvaltningar som beställt byggnads- och anläggningsarbete, d v s i juridisk mening varit byggherre. Även företag som anlitas för projektering och planering ska granskas.

Dessförinnan nås alla de verksamheter som kan komma ifråga för inspektion med information om syftet med den förestående insatsen.

- Många olyckor och problem som uppstår, beror på beslut som tas – eller inte tas – innan bygget påbörjas, framhåller kampanjledaren vid Arbetsmiljöverket, Kristina Adler. Vi vill se hur man tänkt på förhållandena för dem som ska arbeta där när objektet tas i bruk. Inte bara för anställda inom de tänkta kärnverksamheterna, utan också för ”glömda yrkesgrupper” som sophämtare, städare, ventilationstekniker, fastighetsskötare och transportörer. Dessutom vill vi se hur man tänkt på arbetsmiljön under byggtiden för dem som uppför byggnaden och gör installationerna i den.

Byggherren, beställaren, har det övergripande ansvaret för projekteringen och delar arbetsmiljö-ansvaret med projektören. När allt fungerar som det ska, har förutsättningar skapats redan under projekteringsstadiet för en bra arbetsmiljö i det färdiga byggnadsverket och under byggtiden. Genom en systematisk genomgång av risker innan byggstart har säkerheten byggts in och ändamålsenliga arbetsmiljöer utformats både inne i och utanför själva byggnaden och i samband med leveranser dit. Material har använts inte bara på estetiska och ekonomiska grunder utan också med tanke på funktion och säkerhet liksom på konsekvenserna för arbetsmiljön under byggtiden.

Tillsynskampanjen är en del av den Europeiska arbetsmiljöveckan, som i år uppmärksammas av 30-talet länder under temat Bygg in säkerheten. AV har för sin tillsynsinsats lagt till devisen Förebygg före byggande för att markera de roller som byggherren och projektören har för arbetsmiljön i byggprocessens alla faser - också efter det att bygget står klart. Resultatet av inspektionerna redovisas av generaldirektör Kenth Pettersson vid Arbetsmiljöriksdagen som arrangeras kring samma tema fredagen den 22 oktober i Stockholm.

Bygg- och anläggningsbranschen toppar olycksstatistiken och sysselsätter ca 12 miljoner personer i Europa. Kostnader för att korrigera fel och brister inom byggsektorn är avsevärda. I Sverige uppskattas de till minst 5-10 procent av den totala projektkostnaden. Inom byggverksamhet inträffade ifjol 10 dödsolycksfall; 3 100 arbetsolyckor med frånvaro och 2 000 arbetssjukdomar anmäldes. 13 av 1 000 sysselsatta inom branschen råkade ut för en arbetsolycka som medförde sjukfrånvaro, enligt preliminär AV-statistik. EU-statistik över olyckor inom byggsektorn, se www.av.se/statistik

För ytterligare information kontakta kampanjledaren eller presskontakten vid närmaste distriktskontor. Mera kontaktinformation på www.av.se/inspektion alternativt www.av.se/press

Kampanjledare Kristina Adler
040-38 62 13 ; 070-420 48 47

Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99