Vida AB

VIDA förvärvar Palldex AB i Vimmerby

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 14:43 CEST

VIDA-koncernen stärker sin emballagedivision ytterligare genom att förvärva Palldex AB i Vimmerby.

-Verksamheten faller väl in i Vidas och Vida Packagings övriga verksamhet och vår strävan att öka vidareförädlingsgraden och därmed också värdet av koncernens trävaror, säger VIDA Packagings VD, Claes Jonermark. Syftet med förvärvet är också att befästa VIDA Packaging ABs ställning som Sveriges ledande leverantör av träemballage. Vi ser också synergier avseende råvara från våra egna sågverk, produktion, distribution och försäljning.

Det nya bolaget omsätter drygt 50 milj och har 20 anställda. Produktionen består i huvudsak av engångspallar. Bolaget är välinvesterat och har en modern maskinpark. Man har också en stabil kundbas. Verksamheten kommer att drivas i det befintliga bolaget under namnändring till VIDA Vimmerby AB.
Bolaget kommer fortsatt att drivas som tidigare i Vimmerby med Claes Jonermark som VD. VIDA Packaging kommer efter förvärvet att omsätta ca 500 miljoner kronor och förbruka 150.000 m3 trävaror.

Övertagandet kommer att ske den 3/9 2007.

Den tidigare ägaren, Paul Andersson, ser positivt på VIDA som ny långsiktig ägare med möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten.


För mer information
Claes Jonermark, VD VIDA Packaging AB, 070-633 99 15
Paul Andersson, nuvarande VD Palldex AB, 070-333 32 30
Lotta Fonsell, Informationschef, VIDA AB, 070-227 55 67