Skogsforum Media AB

Vida snart lika stora som Södra

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 09:35 CET

Branschföreträdare pratar om konsolidering av marknaden och det är helt klart att kartan nu ritas om när det gäller vem som äger sågverken samtidigt som en tidigare stor marknadsaktör håller på att försvinna. Sågverkskapaciteten minskar dock inte i samma takt som nedläggningen eller försäljningen i Götaland utan konkurrensen om timret ser ut att bestå.

Företaget som konsoliderar bort sig själv?

De tydligaste förändringarna är Rörviks återkommande försäljningar av sågverk. Under 2016 har Rörvik sålt av sågverket i Tranemo till Vida, Traryd har sålts till ett polskt träindustriföretag och sågverken i Rörvik och Sandsjöfors har sålts till ATA Timber. Från att ha sågat nästan en miljon kubikmeter sågad vara är man nu nere på nivåer runt 300 000. Nu verkar det dessutom som om Rörviks kvarvarande tre sågverk också är till salu vilket då skulle innebära att Rörvik Timber upphör som sågverksföretag.

-Det är ju ett anmärkningsvärt resultat från ett företag som tydligt kommunicerat att man vill delta i strukturrationaliseringen av Sydsveriges sågverk, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum. Frågan är om det är en plan som Rörvik har haft att dra sig ur marknaden helt eller om man har gått vilse efter vägen?

Södra lägger ner

Medan Rörvik har sålt sina sågverk har Södra tydligen en annan strategi: att lägga ner de sågverk man inte vill ha kvar. Det gäller lövsågverken i Traryd och Djursdala men även barrsågverken i Ramkvilla och Torsås. På barrsidan planerar man istället att öka produktionen i Långasjö men totalt sett planerar Södra en minskad produktion med 200 000 kubikmeter sågad vara enligt egen utsago vilket gör att de kryper ner mot 1,7 miljoner kubikmeter under 2017.

-Det som kan tyckas mest förvånande enligt Torbjörn Johnsen, är att Södra så sent som i maj 2015 meddelade att man sökte tillstånd att utöka produktionen i Mönsterås såg men sedan, ett drygt år senare istället meddelar marknaden och medlemmarna att man planerar för en produktionsneddragning. Det har ju sett ut som att Södra haft fokus på att öka produktionen i kombinaten Värö och Mönsterås för att utnyttja synergierna med massabruken men nu väljer man alltså att dra ner produktionen där och istället öka takten i det fristående sågverket i Långasjö.

-Kombinaten är ju utan tvekan ett intressant koncept i teorin men det återstår att bevisa i praktiken att det ger lönsammare sågverksamhet.

Storlek ingen garanti för lönsamhet

Skogsforum har sammanställt de ekonomiska resultaten från sågverksföretagens senaste årsbokslut. Vi har i möjligaste mån försökt isolera sågverkens siffror i de fall koncernerna har annan verksamhet som t ex byggvaruhandel eller massabruk. Sammanställningen visar en stor spridning i lönsamhet där Rörvik sticker ut med de största förlusterna. Södra har i princip ett nollresultat för sin verksamhetsgren Södra Wood där sågverksamheten redovisas. I Södra Wood ingår dock annan träförädlande industri än sågverk och enligt initierade källor går förädlingsdelen bättre än sågverken. Södra Wood är den verksamhetsgren inom Södra som har flest anställda och den står för 27% av Södras nettoomsättning enlig senaste bokslutet. Södra Wood levererar dock inget ekonomiskt resultat i dagsläget. Vida, Derome och ATA däremot tjänar pengar på sin sågverksamhet med vinstmarginaler runt 4-5 procent.

Flera av de minsta sågverken i Skogsforums jämförelse (sågkapacitet 60 000 - 100 000 m3 sågad vara/år) står för den högsta lönsamheten med vinstnivåer runt 6-8 procent. Här finns T ex Nydala, Ingarps, Gyllsjö, Fegens och Eksjö. J G Andersson i Linneryd och Ture Johansson i Klevshult har det lite tuffare med svagt negativa resultat. Det stora sänket bland de mindre företagen är Bodafors trä som gått back rejält men som nu fått nya ägare i form av Sweden Timber som ägs av träindustriföretaget Amwood. Bergs Timber visar också röda siffror men befinner sig i en stark tillväxts- och omstruktureringsfas.

Växa eller krympa?

Rörvik och Södra verkar som sagt krympa i storlek men det finns också sågverksföretag som växer i samma takt. Vida har vi berört här ovan och de har under året köpt sågverket i Nössemark av Moelven och Tranemo av Rörvik. ATA Timber har köpt sågverken i Sandsjöfors och Rörvik av just Rörvik och Bergs har fattat beslut om att köpa Setras såg i Vimmerby. Bergs Timber har tidigare även förvärvat sågverket i Broakulla från Jarl Timber.

Källor: sawmilldatabase.com, allabolag.com och företagens egna sajter.

Bilder:

Grantimmer i skogenBild på nyavverkat grantimmer i slutavverkning

Strölagt virkeBild på färdigsågat virke vid sågverk (sodra.com)

Läs mer om de sydvenska sågverken och följ diskussionen på Skogsforum.se

För mer information, kontakta Torbjörn Johnsen, 070-6461686 eller torbjorn@skogsforum.se

Skogsforum.se är Sveriges största digitala mötesplats för skogsfolk. Skogsforum startades 2015 av Fredrik Reuter i Säffle och har sedan starten utvecklats till att bli Sveriges största sajt för skogsintresserade. Skogsforum.se drivs av Skogsforum Media AB som ägs av Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen. Skogsforum arbetar ständigt för att presentera aktuell och intressant branschinformation som kan bidra till att föra skogsnäringen framåt.