In Time AB

Videokonferenser med garanterad kvalitet.

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:27 CEST

Videokonferenser med garanterad kvalitet.

De flesta företag som ISO-certifierar sig tillhör den tillverkande industrin. I renodlade projekt- och försäljningsbolag är det däremot ovanligt. DAV Partner, som helt nyligen certifierats enligt ISO 9001, tillhör därmed undantagen.

– Certifiering är ovanligt i vår bransch, vi är en bland de första säger Staffan Skommargård, kvalitetsansvarig i en kommentar.

DAV partner arbetar med helhetslösningar inom AV-teknik och videokonferenser. Framför allt det sistnämnda området har expanderat kraftigt, av tre skäl:

  • Miljödebatten gör att resor ifrågasätts allt mer av miljöskäl.
  • Ökad kostnadsmedvetenhet inom både privat och offentlig sektor medför att resor ifrågasätts av kostnadsskäl.
  • Den tekniska utvecklingen har gjort lösningarna tillgängliga för de allra flesta organisationer, praktiskt och ekonomiskt.

– Expansionen var ett viktigt skäl till att vi valde certifiering, säger Staffan Skommargård. Vi behövde helt enkelt ett system för att kvalitetssäkra och standardisera våra processer, från management till praktiskt genomförande.

Även om långt ifrån alla beställare kräver certifiering, så blir det allt vanligare:

– Beställarna går från mjuka ”bör-krav” till hårda ”skall-krav”. Vi ville ligga före i den utvecklingen, säger Staffan. Dessutom kan vi använda certifieringen som ett försäljningsargument även mot de kunder som inte ställer certifiering som krav.

Några av DAV-Partners uppdrag:

  • Socialdepartementets Alkoholkommitté genomförde nationell konferens på 21 platser med 7000 deltagare – samtidigt. Folkparkernas Programbolag som stod för arrangemanget anlitade DAV Partner för att lösa tekniken.
  • Framtidens klassrum – DAV Partner skapar moderna, uppkopplade klassrum där tekniken stödjer lärandet.
  • Göteborgs Universitet har 50 000 studenter och 5200 anställda. DAV Partner uppgraderade och nyinstallerade AV-utrustning i lärosalar.
  • VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  • Viking Genetics, arbetar med avelsfrågor i Sverige, Danmark och Finland.

Fakta om DAV Partner:

DAV Partner löser kundens behov av lösningar inom AV-hjälpmedel och videokonferens, från planering och projektering till installation av hård – och mjukvara.

DAV Partner AB bildades 2001, och blev redan 2002 avtalsleverantör av AV-teknik med tillhörande tjänster till staten. Företaget är idag ett ledande företag inom integration av AV-system. 2009/2010 var omsättningen ca 85 miljoner.

Bland kunderna finns Sveriges Riksdag, Verket för Högskoleservice (VHS), Göteborgs stad med kranskommuner och SKL Kommentus AB, Sveriges Kommuner och Landstings upphandlingsbolag, som samordnar upphandling åt främst kommuner, landsting och regioner. Självklart finns även många stora och små kunder inom den privata sektorn.

DAV Partner är en del av Scandinavian Photo Group och etablerade i Göteborg, Stockholm och Karlstad.

För mer information:

  • Staffan Skommargård, delägare/kvalitetsansvarig. Telefon: 0704-80 45 01. Mail: staffan@dav.se
  • DAV Partner AB. Post- och besöksadress: Ågatan 18A, 431 35 Mölndal. Telefon 031-775 97 00. Fax 031-775 97 01. Hemsida: www.davpartner.se

In Time är reklambyrån med eget tryckeri som hjälper mindre och medelstora företag med deras marknadskommunikation. Du kan tänka på In Time som ett nav med alla grundkompetenser (projektledning, varumärkesstrategi, form, copy och webb) samlade på ett ställe. Vårt egna tryckeri med komplett prepressavdelning finns under samma tak. Totalt är vi 25 medarbetare i koncernen.