Hjälpmedelsinstitutet

Videotelefoni med 3G-telefoner har inte förbättrats för döva, hörselskadade och dövblinda

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 08:22 CET

3G-telefonerna på den svenska marknaden är inte nämnvärt bättre för döva, hörselskadade och dövblinda personer än tidigare modeller. Det visar tekniska tester som genomförts av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Post- och Telestyrelsen och Konsumentverket.

Fokus för testerna var videosamtal som används av döva personer som talar teckenspråk, men också tillgången till viktiga tillbehör som halsslinga för hörapparat har kontrollerats.

Resultaten visar att många personer, framför allt döva, skulle ha nytta av bättre tekniska specifikationer för 3G-telefoner. Ett exempel som är viktigt för teckenspråkanvändare är bildväxlingsfrekvensen (antal bilder som skickas per sekund vid videosamtal). I tillverkarnas information anges den högsta möjliga bildväxlingsfrekvensen, medan testerna visar att många 3G-telefoner i praktiken har betydligt lägre bildväxlingsfrekvens. Rådet till döva personer som ska köpa 3G-telefon är att provringa telefonen före köpet.

Ett vanligt problem för hörapparatanvändare är att halsslinga inte finns som originaltillbehör, vilket begränsar urvalet telefoner att välja bland.

Resultaten av testerna presenteras i rapporten Mobil videotelefoni – test av 3G telefoner som finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats: www.hi.se/publicerat. Tidningen Råd & Rön presenterar delar av resultaten i februarinumret.

Under våren planerar Hjälpmedelsinstitutet, Post- och telestyrelsen och Konsumentverket att genomföra användartester av 3G-telefoner med döva, hörselskadade och dövblinda användare.

För frågor och mer information kontakta:
Andreas Richter
tfn 08-620 18 45
e-post andreas.richter@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar:
- provning och upphandling av hjälpmedel
- forskning och utveckling
- utredningsverksamhet
- utbildning och kompetensutveckling
- internationell verksamhet
- information

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.