Socialdepartementet

Vidgade möjligheter för stamcellsforskning

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 11:11 CEST

I en proposition om stamcellsforskning, som beslutades i dag av regeringen, föreslås en rad åtgärder för att möjliggöra forskning på befruktade ägg som på sikt skulle kunna leda till utvecklandet av nya och effektiva behandlingsmetoder för svåra och hitintills obotliga sjukdomar.

Regeringen föreslår att det ska vara tillåtet att forska på befruktade ägg för andra ändamål än för provrörsbefruktning. I Sverige är forskning på mänskliga befruktade ägg tillåten sedan 1991. Lagen tillkom i första hand i syfte att reglera forskning för att förbättra metoderna för provrörsbefruktning.

Under förutsättning att forskningen i förväg har godkänts vid en etikprövning föreslår regeringen också att det ska vara möjligt att inom ramen för forskning utföra så kallad somatisk cellkärnöverföring. Huvudsyftet med denna forskning är att undersöka förutsättningarna för att skapa stamceller som kan utvecklas till vävnad för behandling av en sjuk person.

Metoden vid somatisk cellkärnöverföring för framställande av stamceller är i sin inledande fas densamma som den skulle vara vid reproduktiv kloning av människa. Regeringen föreslår därför ett uttryckligt och entydigt förbud mot mänsklig reproduktiv kloning såväl inom forskningen som i andra sammanhang.

Någon ändring i transplantationslagen avseende kommersiell hantering av humanbiologiskt material görs inte nu. Frågan kommer att övervägas ytterligare.

Regeringens förslag ger goda möjligheter för svenska forskare att fortsätta sitt banbrytande arbete inom stamcellsforskningen, säger socialminister Lars Engqvist. Min förhoppning är att dessa insatser ska bana väg för nya behandlingsmetoder som har förutsättningar att bli en av hörnstenarna i den framtida hälso- och sjukvården.

Kontakt
Refik Sener
Pressekreterare
08 - 405 33 72
070-335 33 72

Lena Jonsson
Ämnesråd
08-405 33 09