Kristdemokraterna, KD

Vidgat rekryteringsbidrag bör bli vård- & omsorgssatsning

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2004 16:00 CEST

- Regeringens proposition om tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidraget bör avslås. Kristdemokraterna föreslår i stället en satsning riktad till personal i vård och omsorg.

Det säger Torsten Lindström, kristdemokratisk riksdagsledamot i utbildningsutskottet, vid presentationen av kristdemokraternas motion på fredagen.

- Regeringens förslag har många svagheter. Det finns ingen beskrivning av behoven som resulterar i propositionens förslag.

- Vård- och omsorgssektorn har tydliga behov som är värda att ta hänsyn till. Undersökningar har till exempel visat att ca 40 procent

av vårdpersonalen inte har adekvat utbildning. Kristdemokraterna väljer därför att föra denna utbildningssatsning till de andra kristdemokratiska förslagen inom vården riktat till vårdpersonal som saknar grund- och gymnasieutbildning eller vidareutbildning.

- Vi förslår också vissa åtgärder för det ordinarie rekryteringsbidraget i syfte att gör det mer flexibelt. Bland annat vill vi höja åldersgränsen från 50 till 55 år.

- Socialdemokraternas oförmåga att göra något av kompetenskontoidén är förskräckande. Regeringen har ett uppdrag från riksdagen som de verkar strunta i. Genom ett kompetenskonto skulle man kunna ta bort ”brandkårsinsatser” till olika grupper, eftersom individen själv svarar för sin kompetensutveckling.

För mer information:

Torsten Lindström
Mobil. 070-276 28 03
E-post: torsten.lindstrom@kristdemokraterna.se


Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 070-595 81 51
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se