Vinovo

ViFlow Group har tecknat exklusivt återförsäljaravtal med FUNKE

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 10:17 CET

ViFlow Group AB, moderbolaget i ett av tre affärsområden i Vinovo AB (publ), har tecknat ett avtal med FUNKE Wärmeaustauscher Apparatebau Gmbh (Gronau, Tyskland) vilket innebär att ViFlow-gruppen blir ensam återförsäljare av FUNKEs produkter i Finland. Avtalet innebär att ViFlow breddar sitt produktsortiment med värmeväxlartypen plattvärmeväxlare samt att företaget får en strategisk partner för tubvärmeväxlare vid större projekt. Avtalet är i linje med ViFlows ambition att skapa ett komplett erbjudande av värmeväxlare.

FUNKE grundades 1974 och fokuserar på design och tillverkning av platt- och tubvärmeväxlare för i princip alla industriella applikationer. Design och beräkningar är strikt anpassade utifrån kundens specifika krav och inkluderar processanpassning, termisk design och beräkning, stressanalys och vibrationsanalys. FUNKE-Group har idag ca 400 anställda över hela världen och omsätter cirka 850 MEUR.

ViFlow-gruppen består idag av de operativa enheterna ÖrnalpUnozon (Örnsköldsvik), RAMAB (Knislinge) och ViFlow Finland (Helsingfors) och är en av de ledande leverantörerna av värmeväxlare, tryckkärl och processutrustning på den nordiska marknaden. Avtalet med FUNKE ger ViFlow exklusiv återförsäljarstatus i Finland under minst fem år och är ytterligare ett steg i att stärka plattformen för ViFlows framtida tillväxtambitioner.

- FUNKE har en lång historik av att förse krävande kunder med högkvalitativa och flexibla produkter. Vårt partnerskap med FUNKE är ännu ett viktigt strategiskt steg mot att bli en fullsortimentsleverantör, kommenterar ViFlows VD David Malmström.

- ViFlow är den idealiska partnern för FUNKE för att etablera och saluföra våra produkter och vårt varumärke i Finland. Vi är imponerade av ViFlows kompetens och ser fram emot ett framgångsrikt, långsiktigt samarbete, kommenterar FUNKEs VD Michael Stauch.
Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är upptagen till handel på marknadsplatsen NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är HQ Bank AB.