M-Brain Sverige

Viking Line moderniserar sin omvärldsbevakning i samarbete med M-Brain

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 07:00 CET

Viking Line har ingått ett samarbete med M-Brain för tjänster och plattformar inom strategisk omvärldsbevakning och analys. M-Brain kommer fungera som helhetsleverantör av såväl Market Intelligence-plattformar som medieinnehåll och utbildningsinsatser för Viking Line.

Genom insamling och förädling av information från redaktionella och sociala medier i Norden och Östeuropa ska M-Brain bistå med effektiva underlag för fördjupade insikter och strategiska beslut. Kontraktet omfattar ett större antal användare på såväl strategisk som operativ nivå. Samarbetet inkluderar även utbildningsinsatser och support på flera språk.

-Viking Line har som ambition att vara ledande i kryssningsbranschen vad gäller användning av digitala tjänster för att förbätttra kundupplevelse och konkurrenskraft. Vi har valt M-Brain för att deras lösningar och tjänster inom Market Intelligence är state-of-the-art och lever upp till våra hårda krav, säger Niklas Zhovnartsuk, Brand Manager Viking Line.

Uppdraget kommer hanteras av en arbetsgrupp med medlemmar från fyra länder under ledning av M-Brains Key Account Manager Malin Andréasson.

-Detta uppdrag visar återigen på styrkan i att ha en global organisation för att stödja kunder i deras viktiga arbete och för att kvalitetssäkra dagens komplicerade informationsflöden. Idag är alla marknader globala och det behövs därför aktörer med en global kompetens som kan understödja informationsarbetet, säger Christina Wihlner Lentell, VD M-Brain Sverige

M-Brain är ett ledande europiskt Market Intelligence-företag. Vi skapar affärsnytta genom rådgivning, analys och bevakning av sociala och redaktionella medier och levererar dagligen affärskritisk information och insikter till tiotusentals beslutsfattare runtom i världen. M-Brain erbjuder en global täckning med kontor i 12 länder och ett nätverk av 450 erfarna specialister.