Phonera Företag AB

Viking Telecom AB Bokslutsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:01 CEST


Perioden juli – september 2005:
- Routerserverlicens säljs till Tele2 för 6 Mkr vilket utgör en engångsintäkt

Väsentliga händelser efter perioden:
- Preliminärt avtal om att förvärva Comhat AB genom en riktad nyemission
- Tillverkning av routerprodukter upphör innebärande en neddragning med 13 personer

Perioden 1/1 2005 – 30/9 2005:
Nettoomsättningen uppgick till 17,6 (22,2) Mkr
Rörelseresultatet uppgick till –28,9 (–17,5) Mkr
Resultat efter skatt uppgick till –25,1 (–17,3) Mkr
Kassaflödet efter investeringar uppgick till –17,2 (-5,2) Mkr
Resultat per aktie uppgick till –1,05 (-0,80) kronor

Tredje kvartalet 2005:
Nettoomsättningen uppgick till 10,0 (6,7) Mkr varav router server licensen 6,0 (0,0)
Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (–5,6) Mkr
Resultat efter skatt uppgick till 2,5 (–4,8) Mkr
Kassaflödet efter investeringar uppgick till –2,7 (7,7) Mkr
Resultat per aktie uppgick till 0,10 (-0,20) kronor