Phonera Företag AB

Viking Telecom förändrar affärsmodellen och genomför personalreducering

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 10:28 CEST

Viking Telecoms styrelse har fastlagt en ny affärsmodell och tillhörande affärsplan som ett led i anpassning till de förändrade förhållandena på telekommarknaden.

Den under sommaren utförda strategianalysen har resulterat i en ny affärsplan som Viking Telecoms styrelse nu fastlagt. Den nya modellen berör affärsområdet Telecom och utgår från det faktum att Viking har unik mjukvara och kompetens inom området för avancerade tjänster inom det fasta telenätet. Förändringen innebär att Viking Telecom kommer att fokusera på att sälja dessa unika produkter till teleoperatörer och leverantörer av avancerade telefoner och terminaler. Detta ger en betydligt bredare marknad att agera på, samtidigt som risker och kostnader förknippade med hårdvaruutveckling och lagerhållning väsentligt reduceras.

Anpassningen till den nya affärsplanen innebär såväl organisatoriska förändringar som personalreduceringar om ca 10 personer. MBL- förhandlingar rörande dessa har inletts.

Affärsområdet Microwave berörs inte av dessa förändringar.

Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige och Hong Kong samt ett till hälften ägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista, under listnamnet VIKT.


För ytterligare information kontakta:
Rickard von Horn
VD Viking Telecom AB
Mobil tel. 0707-204 660, e-post rvh@viking-telecom.com

Allmänt om Viking Telecom AB, se vår hemsida, www.viking-telecom.com.