Phonera Företag AB

Viking Telecom har tecknat ett preliminärt avtal om att förvärva samtliga aktier i Comhat AB

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:01 CEST

Viking Telecom har tecknat ett preliminärt avtal om att förvärva samtliga aktier i Comhat AB. Comhat AB är ett växande, innovativt företag som utvecklar och tillverkar antenner, filter, kopplare och radiotestsystem för telekomindustrin. Bolaget är beläget i Stenungsund och har 40 anställda och beräknas i år omsätta drygt 70 Mkr och nå ett resultat före skatt om ca 1,5 Mkr.

Huvudargumentet för detta förvärv är att Comhat befinner sig i en expansiv fas och det finns verksamhet i de båda bolagen som kompletterar varandra, framförallt inom produktion- och marknadskunnande. Dessutom bedöms Comhats verksamhet kunna utvecklas bättre i ett noterat bolag.

Betalningen för Comhat föreslås ske genom en riktad nyemission till Comhat AB:s aktieägare så att de erhåller 2/3 av aktierna i det sammanslagna bolaget. Styrelsen i Viking Telecom AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma i början av december där aktieägarna får ta ställning till förvärvet.

För ytterligare information om Comhat:
www.comhat.se


För ytterligare information kontakta:
Rickard von Horn
VD Viking Telecom AB
Mobil: 0707-20 46 60
E-post: rvh@viking-telecom.com

Anders Hultmark
VD Comhat AB
Mobil: 0703-287950
E-post: anders.hultmark@comhat.se


Viking Telecom utvecklar och säljer system för överföring och behandling av automatiska meddelanden med tillhörande tjänsteutbud. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige och Hong Kong. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT.