Phonera Företag AB

Viking Telecom överklagar fransk tingsrätts dom

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2003 16:18 CEST

"Viking har genom dom i fransk tingsrätt dömts att betala skadestånd till en fransk f.d. kund med ett belopp om 3 miljoner EUR. Enligt styrelsen och Vikings advokater är domen felaktig såväl i sak som rättsligt, i ett flertal avseenden, framför allt vad gäller skälen till utdömandet av skadeståndet, då dessa redan prövats i den skiljedom som meddelades 2001. Denna franska dom har därför omgående överklagats till fransk hovrätt, där processen kan antas ta ungefär ett år i anspråk.

Vidare har den ovan nämnda skiljedom som 2001 meddelades mellan Viking och den franska f.d. kunden nu bekräftats vara verkställbar i Frankrike. Domen från den franska tingsrätten påverkar inte Vikings rätt till skadestånd om cirka 2 miljoner USD enligt den tidigare skiljedomen."

Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige och Hong Kong samt ett till hälften ägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista, under listnamnet VIKT.

För mer information - www.viking- telecom.com

För ytterligare information kontakta:
Karl-Erik Rasmusson, Styrelseordförande i Viking Telecom AB 0705-450700
Rickard von Horntf, VD i Viking Telecom AB 0707-204 660