Optiqo Sweden AB

Vikten av att synliggöra städning

Press release   •   Mar 18, 2020 11:53 CET

I takt med att informationen kring coronaviruset ökar, officiellt benämnd COVID-19, ser vi nu hur allmänhetens oro och rädsla blir verklighet. Effekterna av högt ställda krav på hygien är omedelbara och det är alltid, oavsett pandemi eller inte, helt nödvändigt att dokumentera och visualisera städ- och tillsynsfrekvenser.

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Optiqo har varit banbrytande inom digitala verktyg för städuppföljning sedan 2012 och utför ständiga förbättringar för att tillgodose marknaden med de mest effektiva lösningarna.

Det senaste tillskottet inom Optiqo är Optiqo Qlvr Box – Boxen som sparar och verifierar den senaste städinsatsen genom att utövaren skannar ett NFC-kort mot boxen. Genom en inbyggd PIR-sensor får du också en kvittens på hur många personer som befunnits sig på en plats, till exempel en offentlig toalett. Den informationen är grundläggande för att kunna rikta insatser och på så sätt säkerställa rätt städfrekvens i offentligt tillgängliga miljöer. Säkrad information bidrar till ökad trygghet.

All data som samlas i boxen överförs genom IOT-teknik (Internet Of Things) och finns sedan lättillgängligt för statistik och analys. Alarm kan triggas utifrån fördefinierade målvärden som till exempel antal passerande människor eller uteblivna städinsatser.

Utan krav på wifi-nätverk och med flerårig batteridrift skapar Optiqo Qlvr Box omgående värde och trygghet samt de förutsättningar som verkligen behövs för en nödvändig nivå av hygien.

Optiqo Sweden AB bildades 2012 med syfte att leverera digitala uppföljningsverktyg för genomförda insatser och kvalitetsleverans inom Facility Management.