Mittuniversitetet

Viktig debatt om skolchefsrollen väntar i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2018 09:03 CEST

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson debatterar skolledarnas utsatta roll med bland andra två fackordföranden under Skolledardagen i Almedalen. Skolledardagen är ett samarrangemang mellan de sex universitet i landet som har rektorsprogrammet.

– I år ligger fokus på skolornas kvalitetsarbete och seminarierna erbjuder ett brett utbud för kompetensutveckling. Men, vi lyfter också skolledarnas komplexa roll och de utmaningar som skolan står inför de närmast åren. Skolledardagen är en viktig arena för att lyfta de hetaste skolpolitiska frågorna för dagen med ett avstamp i aktuell forskning, säger Göran Bostedt, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Mittuniversitetet.

Skolledardagen i Almedalen består av sex seminarier och avslutas med två paneldebatter. Skolledardagen genomförs på Campus Gotland, lokal B51, med start 09.00, tisdag 3 juli.

9.00–09.35 Seminarium Mittuniversitetet:
Hur kan kulturanalys vara ett verktyg i skolans systematiska kvalitetsarbete? Läs mer om programpunkten.

9.40–10.15 Seminarium Göteborgs universitet:
Systematiskt kvalitetsarbete i skolan genom aktionsforskning. Läs mer om programpunkten.

10.20–10.55 Seminarium Umeå Universitet:
Kvalitetsutveckling via extern handledning – en framkomlig väg för lågpresterande skolor? Läs mer om programpunkten.

11.00–11.35 Seminarium Stockholms universitet:
Kvalitetsarbetets kommunikativa dimensioner - väsentliga, överskattade och underskattade. Läs mer om programpunkten.

11.40–12.15 Seminarium Karlstad universitet:
Kunskaper om skolans förbättringskapacitet som grund för ett systematiskt kvalitetsarbete. Läs mer om programpunkten.

12.20–12.55 Seminarium Uppsala universitet:
Kvalitetsarbete i förskolan. Läs mer om programpunkten.

13.00–14.15 Paneldebatt: Rektorers karriärvägar och kunskapsbas
Medverkande: Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S), Lisa Flint, skolpolitiker (L), Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Matz Nilsson, förbundsordförande Skolledarförbundet, Göran Isberg, ordförande Sveriges skolchefer, Niclas Rönnström, utbildningschef Rektorsprogrammet Stockholms universitet, Anette Forssten Seiser, utbildningsledare Rektorsprogrammet Karlstad universitet. Moderatorer: Göran Bostedt, utbildningschef Rektorsprogrammet Mittuniversitetet och Helene Ärlestig, utbildningschef Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Läs mer om programpunkten.

14.45–16.00 Paneldebatt: Professionell styrka, statligt stöd eller tydlig styrning - hur möter vi bäst skolans utmaningar?

Medverkande: Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S), Christer Nylander, skolpolitisk talesperson (L), Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Fredrik Nordvall, förvaltningschef Huvudmännens råd för skolutveckling, Gunnar Berg, senior professor Mittuniversitetet, Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges skolledarförbund, Olov Johansson, senior professor Umeå universitet, Marie Wrethander, utbildningschef Rektorsprogrammet Göteborgs universitet. Moderator: Anders Arnqvist, utbildningschef Rektorsprogrammet, Uppsala universitet. Läs mer om programpunkten.

Kontaktpersoner:
Ulrika Auno, administrativ chef för Rektorsprogrammet vid Mittuniversitetet, 010-142 81 57, e-post: ulrika.auno@miun.se
Göran Bostedt, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Mittuniversitetet, 010-142 81 25, e-post: goran.bostedt@miun.se

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.