Örebro Läns Landsting

Viktig forskning om fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionshinder

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:08 CEST

Vilka möjligheter och hinder till fysisk aktivitet finns för barn och ungdomar med funktionshinder?

Birgitta Sjöqvist Nätterlund, Habiliteringens forskningscentrum, kartlägger detta och har nu fått 125 000 kronor till stöd för projektet från Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomars (RBU) Forskningsstiftelse.

Fysisk aktivitet påverkar hälsan

En förutsättning för hälsa, livskvalitet och delaktighet är att barn och ungdomar med funktionshinder har möjlighet att vara fysiskt aktiva. Attityder i miljön, skolmiljön och familjens delaktighet har stor betydelse för barnens möjlighet till aktivitet och delaktighet och att de får det stöd som de är i behov av för att klara en aktivitet.

Kartläggning av fysisk aktivitet

Ett frågeformulär med frågor rörande fysisk aktivitet och hälsa har skickats ut till alla barn och ungdomar med funktionshinder mellan 7 och 20 år, inskrivna vid Barn- och ungdomshabiliteringen, Örebro läns landsting, dvs drygt 1300 barn/ungdomar. Den fysiska aktiviteten kommer även att mätas med en accelerometer (avancerad stegräknare).

Ger ökad kunskap

Resultatet förväntas ge en djupare kunskap om fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionshinder och de hinder som finns för att vara fysiskt aktiv. Resultatet kommer också att ligga till grund för fortsatta studier avseende interventioner för denna grupp samt studier av eventuella riskfaktorer för framtida ohälsa hos dessa barn och ungdomar. I dessa studier kommer även en hälsoekonomisk utvärdering av interventionerna att genomföras.

Projektet har tidigare fått stöd från Kungaparets bröllopsfond. Projektet sker i samarbete med Vårdvetenskapligt forskningscentrum vid Örebro läns landsting ochHälsoakademin vid Örebro universitet

För mera information kontakta Birgitta Sjöqvist Nätterlund, Habiliteringens forskningscentrum, tel 019 602 58 85, e-post birgitta.sjoqvist-natterlund@orebroll.se