Kentima AB

Viktig information om organisatoriska förändringar inom Kentima

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2012 16:32 CEST

 
För att förenkla samarbetet med partners, skapa bättre förutsättningar för ny exportverksamhet, öka synergierna mellan Kentimas olika produktområden och minska administrationen genomför Kentima en förändring av sin organisation.

Per den 30 mars 2012 kommer Kentima Solutions org.nr: 556636-9566 att överlåta all verksamhet till Kentima Technologies AB org.nr: 556591-9023. Dessutom byter bolaget den 1 april 2012 sitt juridiska namn från Kentima Technologies AB till Kentima AB.

All utveckling och försäljning av Ethiris VMS, WideQuick HMI-SCADA, Panel PC, Box PC och operatörsterminaler kommer att ske i Kentima AB org.nr: 556591-9023, som i fortsättningen kommer att marknadsföras under namnet Kentima Automation and Security Products.


För mer information vänligen kontakta Kentima:
Telefon: 046-25 30 40
E-post: info@kentima.se

 

Kentima utvecklar avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen. I branscherna ställs mycket höga krav på tillförlitlighet, funktionalitet och integrationsmöjligheter vilket även ställer höga krav på oss som produktutvecklande företag. Vår höga kvalitet återspeglas i de unika, kostnadseffektiva och flexibla produkter vi utvecklar och levererar.

Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa produkter som har möjlighet att kommunicera mot olika system för att därefter visualisera, lagra, övervaka och behandla information och bilder. Vår försäljning sker främst via distributörer och återförsäljare.

Våra produktområden:

  • HMI/SCADA system, WideQuick
  • Mjukvaror för kameraövervakning, Ethiris
  • Industridatorer, Oe

Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.
www.kentima.se