Eskilstuna kommun

​Viktig Intressant Person sprider kunskap om känslor, relationer och våld

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2015 10:56 CEST

Vilken kunskap bidrar till att minska risken för destruktiva relationer för personer med intellektuell funktionsvariation/psykisk funktionsnedsättning? På vilket sätt kan vi göra kunskap om känslor, gränser och våld tillgänglig? Dessa frågor fick Åsa Johansson, kvalitetssäkerhetssamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen och personer den här typen av funktionsnedsättning tillfälle att berätta om under Almedalsveckan sista veckan i juni.

Vad kännetecknar våldet mot kvinnor och män, flickor och pojkar i behov av stöd och service? Vad innebär det att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer? VIP-konceptet (där VIP står för viktig intressant person) utgörs av en strukturerad, pedagogisk gruppledarutbildning vars syfte är att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella funktionsvariationer/psykiska funktionsnedsättningar.

Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer. Att dela sina åsikter och erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till en förändring och öka självkänslan hos deltagarna. Deltagarna får på olika sätt öva på att ha huvudrollen i sitt eget liv.

------------------------------

För mer information och för att tala med en person med psykisk funktionsnedsättning som var med på Almedalsveckan, kontakta Åsa Johansson, kvalitetssäkringssamordnare, VIP-gruppledare samt utbildare i VIP-konceptet, vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun, telefon 070-1672022

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.