Boreda

Viktig kunskap att hämta vid köp av bostadsrätt

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2009 23:17 CEST

En bostadsrättsköpare behöver kunskap och insikt för att kunna fatta ett av sitt livs viktigaste beslut. Nu finns en aktuell bok med fakta och råd till bostadsrättsköpare samt möjlighet att få en opartisk bedömning av en bostadsrätt. Bedömningen omfattar en värdering av bostadsrätten och en analys av föreningens ekonomi.

Den alldeles nyutkomna boken BOSTADSRÄTT - FÖR ALLA innehåller det mesta en bostadsrättsköpare behöver veta. Huvudavsnitten är Juridik, Ekonomi och Teknik. Boken är oumbärlig för den som ska köpa, nyttja eller sälja en bostadsrätt.

Nya regler för skattereduktion i samband med ROT-arbeten och vid uppskov med beskattning av kapitalvinst är exempel som behandlas. Innehållet är heltäckande och späckat med fakta och personliga råd från en erfaren bostadsrättshavare.

Opartisk bedömning omfattar en värdering av en aktuell bostadsrätt samt en noggrann analys av föreningens ekonomi. Värderingen av en bostadsrätts marknadsvärde bygger på en statistisk analys där en jämförelse med tidigare försäljningar av liknande bostadsrätter har gjorts. Värderingen tar också hänsyn till föreningens ekonomi.

Läs mer om ett specialerbjudande på www.boreda.se.