Stockholms stad

Viktig låglönesatsning i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 11:53 CET

Vänsterpartiets kansli, America Vera-Zavla, pressekreterare, Telefon: 070 47 29519

VIKTIG LÅGLÖNESATSNING I STOCKHOLMS STAD

Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln, Socialroteln

I 2006 års budget avsattes 20 miljoner kronor till att höja lönerna för de kommunala yrkesgrupper som har de lägsta inkomsterna. Framför allt handlar det om kvinnodominerande yrkesområden som kommer att få ta del av satsningen.- Sedan majoritetsskiftet 2002 har vi arbetat aktivt med att förbättra villkoren för stadens anställda. Om vi ska lyckas med att bryta den könssegregerade arbetsmarknad som tyvärr råder även inom Stockholms stad är det viktigt att vi visar i praktisk handling att vi menar allvar. Därför är satsningen på dem som har de lägsta lönerna ett steg i rätt riktning och vi är glada att vi nu har utrymmet att genomföra detta. Löneökningen för dessa grupper medför dessutom att vi stärker vår position inför framtiden som en bra arbetsgivare, säger Roger Mogert (s).

- Det här är ett första steg för att minska löneklyftan mellan de hög- och lågavlönade. Att få upp lönerna för de lägst avlönade vårdbiträdena är en av de viktigaste makt- och jämställdhetsfrågorna i Stockholms stad. För att bli goda arbetsgivare och öka inflytandet på arbetsplatserna krävs det att vi går vidare och utvecklar låglönesatsningen, säger Ann-Margarethe Livh (v)


För mer information kontakta:
Roger Mogert (s), kultur-, arbetsmarknads- och personalborgarråd 070-47 29 964 Ann-Margarethe Livh (v), gruppledare 070-47 29 103