Banverket

Viktig pusselbit på plats för ny järnväg i Kiruna

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 11:05 CET


Ytterligare en järnvägsplan har nu vunnit laga kraft för den nya bana som ska byggas väster om Kiruna och som är en del i stadsomvandlingen. Banverket kan nu gå vidare med sikte på att få den nya järnvägen klar för trafik 2012.

Den nya sträckan förbi Kiruna är uppdelad i tre järnvägplaner, det vill säga tre delsträckor. Två av dessa planer, den norra anslutningen och den södra anslutningen, vann laga kraft i mars 2009. Nu har även mittendelen, järnvägsplan 02, vunnit laga kraft och sammanbinder de andra delsträckorna.

- Detta är en viktig milstolpe som innebär att vi nu kan börja jobba inom hela den nya järnvägssträckningen, säger Banverkets projektchef Arnold Wonkavaara.

Området för den aktuella järnvägsplanen startar i söder i höjd med det så kallade Kimit-området och slutar i norr ungefär vid Viscaria-området. Planområdet utgörs till största delen av industrimark eller mark som gränsar till LKAB:s verksamhet. Ett mycket nära samarbete mellan Banverket och LKAB kommer att ske under hela byggtiden.

- Vi har inte fått något överklagande på järnvägsplanen, berättar projektchef Arnold Wonkavaara, och projektet är redo att sätta fart. Banverket upphandlar nu bland annat entreprenader för markarbeten som kommer att starta redan under våren 2010 och fler upphandlingar är på gång.

 

Bakgrund

Malmbrytningen i Kiruna medför att deformationer i marken uppstår. Den befintliga järnvägen i Kiruna kommer att påverkas av deformationerna och därför måste järnvägen få en ny sträckning. Den nya järnvägen ska vara trafikerbar 2012.