Skatteverket

Viktiga datum för skatteåterbäringen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 09:04 CEST

När kommer slutskattebeskedet? Och när utbetalas skatteåterbäringen? De är två av de vanligaste frågorna som ställs till skattemyndigheterna under juli månad. Vi vill därför redan nu redovisa vilka tider som gäller:

Postutdelning i tre omgångar:
11-25 augusti
8-18 september
8-18 december

Första utbetalningen (augusti)
Insättning på konto – vecka 33
Utbetalningsavi – vecka 34

Andra utbetalningen (september)
Insättning på konto – vecka 36
Utbetalningsavi – vecka 37

Tredje utbetalningen (december)
Insättning på konto – vecka 49
Utbetalningsavi – vecka 50

De som får besked om underskott på skattekontot under augusti måste betala in skatten så att den är bokförd på skattemyndighetens post- eller bankgiro senast den 12 november.

De som får slutskattebesked i september måste betala in underskottet så att det är bokfört på skattemyndighetens bank- eller postgiro senast den 12 december.

Kommer slutskattebeskedet i december ska underskottet vara bokfört på skattemyndighetens bank- eller postgiro senast den 12 mars 2004.

Förfallodagarna framgår av kontoutdraget.

Riksskatteverket kommer att informera om slutskatten i en riksomfattande annonskampanj i dagspressen kring den 13 augusti.

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se

Avdelningsdirektör Bert Karlsson
Direkttel: 08-764 95 09

Avdelningsdirektör Monica Lövdahl
Direkttel: 08-764 85 76

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69