Europaparlamentet

Viktiga frågor

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 14:53 CEST

Den 1-2 april sammanträder Europaparlamentet i Bryssel. Ledamöterna röstar om att använda EU-pengar till att göra bostäder mer energieffektiva, partnerskapsavtal med Ryssland, miljömärkningen EU-blomman och ett direktiv för att motverka diskriminering. I förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med Ryssland bör EU lyfta fram mänskliga rättigheter och gasleveranser samt kräva ett löfte från Moskva att inte använda våld mot sina grannar. Europaparlamentet röstar om rekommendationer från utrikesutskottet, som även hänvisar till Nord Stream och tankertrafik i Östersjön.
Debatt: onsdag 1 april
Omröstning: torsdag 2 april

Diskriminering förekommer på många håll i samhället, inte bara när det gäller jobb utan även i samband banktjänster, transport, hälsa och utbildning. Ledamöterna röstar om ett direktiv som ska främja bättre likabehandling. Kommissionens lagförslag tar upp diskriminering på grund av religion, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.
Debatt: onsdag 1 april
Omröstning: torsdag 2 april

Europeiska socialfonden bör vara ett verktyg för medlemsländerna att hantera den aktuella jobbkrisen. Sysselsättningsutskottet uppmanar parlamentet att ställa sig bakom kommissionens förslag och förenkla socialfondens regler för att uppmuntra till användning.
Debatt: onsdag 1 april
Omröstning: torsdag 2 april

EU-finansiering för energieffektiva bostäder bör tillåtas i alla EU-länder. Tidigare har det bara varit möjligt för de nya medlemsländerna att använda den regionala utvecklingsfonden (Eruf) till att installera dubbelglas eller ersätta gamla värmepannor. Om ledamöterna godkänner ändringen öppnas dörren för Sverige att göra detsamma.
Debatt: onsdag 1 april
Omröstning: torsdag 2 april

I dagsläget regleras visumansökningar till EU-länder av flera olika lagstiftningar. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och föredragande Henrik LAX (ALDE, Finland) presenterar en överenskommelse med rådet om ett utvecklat samarbete mellan medlemsländernas ambassader och konsulat.
Debatt: onsdag 1 april
Omröstning: torsdag 2 april

Förordningen om miljömärket EU-blomman ses över och parlamentet röstar om en uppgörelse med rådet. Målet är att öka antalet berörda produktgrupper, från 26 till närmare 40-50 till 2015.
Debatt: torsdag 2 april
Omröstning: torsdag 2 april
Ref. : 20090331IPR53010

Kontakt

Anna BÄCKMAN
Redaktion & Information, Bryssel - Pressekreterare

Marina LÄHTEENMAA
Europaparlamentets informationskontor i Sverige - Pressekreterare