Investor AB

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 08:48 CET

Biovitrum och Swedish Orphan tillkännagav att de går samman och bildar ett ledande specialistläkemedelsbolag. Transaktionen slutfördes den 14 januari 2010 och Investor äger 41 procent i det sammanslagna noterade bolaget.

  • Mölnlycke Health Care, Gambro, CaridianBCT och 3 Scandinavia uppvisade fortsatta resultatförbättringar under det fjärde kvartalet.
  • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 4,00 (4,00) kronor per aktie.

Finansiell information

  • Substansvärdet uppgick den 31 december 2009 till 142.673 Mkr (187 kronor per aktie), jämfört med 115.233 Mkr (150 kronor per aktie) vid årsskiftet 2008. Detta motsvarar en förändring, inklusive återlagd utdelning, om 26 (-23) procent under 2009.
  • Koncernens resultat, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 31.368 Mkr
    (41,12 kronor per aktie) under 2009, jämfört med -36.726 Mkr (-47,98 kronor per aktie) för samma period 2008.
  • Kärninvesteringar påverkade substansvärdet med 31.851 (-31.546) Mkr under 2009. Samtliga kärninvesteringar hade en positiv påverkan, varav SEB hade den största, 8.724 Mkr.
  • Operativa investeringar påverkade substansvärdet med -1.380 (-144) Mkr under 2009.
  • Private Equity-investeringar påverkade substansvärdet med 664 (-3.463) Mkr under 2009.
  • Investoraktiens totalavkastning var 18 (-18) procent under 2009. Den årliga totalavkastningen uppgick till 13 procent under den senaste femårsperioden.