Sveriges Kommuner och Landsting

Viktiga lagändringar inför årsskiftet 2009/2010

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 16:41 CET

Ett stort antal lagar och förordningar ändras i samband med årsskiftet 2009/2010. Många av dessa påverkar kommuner, landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting har valt ut och summerat texten för några av de viktigaste utifrån Regeringskansliets skrift "Nya lagar och förordningar inför årsskiftet 2009/2010". För flera av dessa har förbundet tidigare skickat ut cirkulär och information.

Läs hela skriften "Nya lagar och förordningar inför årsskiftet 2009/2010" via regeringens hemsida.

http://www.regeringen.se/sb/d/11428/a/137161

För mer information sök gällande cirkulär i SKL:s databas

Pressjour: 08 - 452 71 01