Landstinget i Värmland

Viktiga nyheter om vårdgarantin

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:54 CEST

Två nya nationella beslut påverkar genomförandet av vårdgarantin.

Vi närmar oss 1 november 2005, dagen då den nya vårdgarantin träder i kraft. Det finns två nya nationella beslut som påverkar genomförandet:

- Garantitiden börjar att räknas först från den 1 november för de patienter som redan står på väntelistan, ingen kan alltså åberopa vårdgarantin förrän den 1 februari 2006.

- Det är remittentens datum som gäller vid beräkning av de 90 dagarna. Alltså inte, som tidigare uppgetts, det datum när remissen når specialistmottagningen.

Fakta:
0
Primärvården ska erbjuda kontakt via telefon eller på plats samma dag.

7
Om läkarkontakt inom primärvården behövs ska denna kunna erbjudas inom högst sju dagar.

90
Efter beslut om remiss/vådbegäran ska ett besök inom den specialiserade vården – om sådant behövs – kunna erbjudas inom högst 90 dagar.

90
Efter beslut om behandling ska denna kunna erbjudas inom högst 90 dagar.


En del av vårdgarantin har funnit sedan 1997. Det som är nytt är behandlingsgarantin (de sista 90, se ovan). Kravet att landstingen ska erbjuda vård på annan ort om man inte kan leva upp till överenskommelsen gäller även besöksgarantin.

Landstinget i Värmland har beslutat att i första hand anlita annan vårdgivare inom vår region, det vill säga: Örebro, Uppsala, Västerås, Gävle, Dalarna och Sörmland. Det är länsverksamheterna som kommer att ha koll på var i regionen det finns ledig besöks- och behandlingskapacitet.


Kontaktperson projekt vårdgaranti Värmland: Kerstin Edlund, länsverksamhetschef för ögon, 070-61 92 032