Huddinge kommun - politik

Viktiga satsningar för Drevvikenpartiet i mål och budet för 2014

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 15:13 CEST

I går debatterades mål och budget för Huddinge 2014. I den budget som majoriteten lade fram och som också blev kommunfullmäktiges beslut valde Drevvikenpartiet att lyfta fram några områden som vi tycker är särskilt viktiga att satsa på.

– För oss är maten i förskolan en viktig fråga. Därför vill vi satsa på utbildade kockar eller personal med motsvarande kunskap samt att stimulera barnens intresse av mat i syfte att etablera goda matvanor, sa Katharina Wallenborg DP, kommunalråd med ansvar för folkhälsa och vice ordförande i förskolenämnden.

Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet mot missbruk på offentlig plats där de lokala ordningsföreskrifterna måste följas bättre. Att öka kunskapen om, och arbetet mot spelmissbruk är också viktigt, då det är ett missbruk som lätt kommer i skymundan.

– Det förebyggande arbetet behöver få mer fokus, samtidigt som vi måste bli bättre på att hjälpa dem som tyvärr har fastnat i olika problem. Eftersom Huddinge är en kommun där man satsar mycket på de här frågorna, så vet jag att vi kommer att lyckas med vår ambition att bli ännu bättre, sa Katharina Wallenborg.

Gymnasienämnden ska införa fler yrkesvuxplatser samt utöka SFI-undervisningen i syfte att optimera de vuxnas möjligheter att studera.

– Jag välkomnar med stor glädje att Huddinge kommun aktivt arbetar för en gemensam region för vuxenundervisningen. Jag föreställer mig att det i praktiken kan innebära fler filialer i områden där det bor många invandrare, sa Jolanta Szutkiewicz DP, ledamot i kommunfullmäktige och gymnasienämnden.

 

För mer information kontakta:

Katharina Wallenborg, kommunalråd (DP)

Telefon: 08-535 301 88, 070-975 02 26

E-post: katharina.wallenborg@huddinge.se 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare (DP)

Telefon: 08-535 301 62

E-post: ingalill.soderberg@huddinge.se