Stockholms Läns Landsting

Viktigare att minska fusk i sjukförsäkringen än att putta bort patienter (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:19 CET

Landstinget i Östergötland har tagit fram långtgående beslut om att bortprioritera bekostandet av en lång rad sjukdomar och hjälpmedel. Detta gör man av ekonomiska, inte medicinska skäl. Andra landsting väntas följa efter. Oppositionslandstingsrådet i Stockholm och socilstyrelsenledamoten, Birgitta Rydberg (fp) anser att även om man håller sig inom gällande lagstiftning så angriper man bristen på resurser på fel sätt. Varför angripa patienterna som är i behov av vård när alltför lite görs för att minska de skenande sjukskrivningskostnaderna.

- På fem år har sjukskrivningskostnaderna fördubblats, trots att vi inte blivit sjukare. Genom högre kompetens på sjukskrivande läkare kan fusk och felaktigheter minska. Kunde vi sedan använda mer av sjukförsäkringens pengar till aktiv vård, behandling och rehabilitering istället för passiv sjukskrivning skulle vi sänka samhällets kostnad för både sjukvård och för sjukförsäkringen. Regeringens flathet i frågan får nu allvarliga konsekvenser för patienter som behöver vård. Dels genom de brutala nedskärningarna ibland annat Stockholms läns landsting och dels genom Östergötlands märkliga bortprioriteringar, konstaterar Rydberg.

- Frågorna hopar sig. Varför ska politiker avgöra tex att just ”lindriga prostatabesvär” inte ska behandlas. Det är en medicinsk fråga som vi politiker saknar kompetens för. Till vem ska en patient vända sig för att få ett avslag om vård prövat? Ska nämndemännen i läns-rätten behöva avgöra huruvida en patient har lindriga eller allvarligare prostatabesvär? Det är också mycket anmärkningsvärt att man inte ska behandla multisjuka äldre. Och snarkare som kan ha sömnuppehåll, vilket kan ge stroke, undrar Rydberg.

- Sjukskriven kan man vara, men vård ska man inte få. Det är ett stort slöseri med både ekonomiska och mänskliga resurser. Med världens högsta skattetryck är det inte rimligt att inte man ska få vård när man behöver det. Prioriteringar mellan patienter ska medicinsk personal göra och det gör man, varje dag, fortsätter Rydberg.

- Låt oss också se över hur vi kan möjliggöra en effektivisering av sjukvården. På vilket sätt kan vi göra det möjligt för läkare och annan sjukvårdspersonal att i högre grad träffa patienter istället för att behöva ägna sig åt annat. Vi är ett av världens läkartätaste länder, men dessa träffar färre patienter än många andra. Då är det inte konstigt att resurserna inte räcker till, avslutar Rydberg.

För mer information:
Patrik Silverudd, pressekreterare 070-737 42 54