Sveriges Apoteksförening

Viktigt att alla uppträder seriöst

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 11:12 CET

- Det finns goda anledningar till att man måste ha tillstånd för att få handla med läkemedel. De regler som finns är till för att följas och utgör ett nödvändigt ramverk för att kunna ha kontroll över var läkemedel tar vägen. Det är i grunden en fråga om patientsäkerhet, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening i en kommentar till att det misstänks att apotek utan tillstånd sålt läkemedel till andra än privatpersoner.

För att ett apotek ska kunna handla med läkemedel krävs ett partihandelstillstånd, vilket också många apotek har. Apotekstillståndet i sig ger apoteket rätt att sälja läkemedel till privatpersoner, men inte rätt att sälja läkemedel till andra företag, vilket nu Läkemedelsverket misstänker kan ha skett i enstaka fall.

- Enligt min uppfattning är det fullt rimliga krav som ställs på de apotek som vill ha ett partihandelstillstånd. Klarar man inte av att uppfylla kraven ska man som apotek definitivt inte bedriva partihandel, säger Johan Wallér.

- Jag förutsätter att det här inte rör sig om många apotek. Det är viktigt för hela branschen att apoteken uppträder seriöst. Apotekens roll är att bidra till en bättre läkemedelsanvändning och erbjuda en säker och tillgänglig distribution av läkemedel. Det kräver att vi uppträder seriöst i alla led och upprätthåller en god etik, avslutar Johan Wallér.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40


Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 11 medlemsföretag och omfattar nära 100 procent av landets 1 264 apotek. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.