Saco

Viktigt att arbeta med ledarskapsfrågor

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 19:00 CEST

Pressmeddelande från SACO om propositionen Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro.

Arbetslivsminister Hans Karlsson presenterade på måndagen förslaget till medfinansiering vid sjukfrånvaro. Förslaget går ut på att arbetsgivarna betalar sjuklön de två första veckorna. Därefter betalas 15 procent av sjukpenningkostnaden. Den arbetsgivare som verkar för att den sjuke snabbt får rehabilitering, alternativt deltidssjukskrivs, slipper medfinansieringen.

- Det är i grunden bra med ekonomiska incitament som en del i arbetet att komma tillrätta med sjukfrånvaron. Vi hoppas att regeringens proposition leder till att man runt om på landets arbetsplatser tar upp frågan kring ledarskapet och dess betydelse för en god arbetsmiljö, säger Kerstin Hildingsson, utredare på SACO.

- Genom ett stödjande och handfastnledarskap kan ohälsa och utslagning föerebyggas, avslutar Kerstin Hildingsson.

Ytterligare kommentarer: Kerstin Hildingsson, 08–613 48 39, 070–691 99 83