Socialdepartementet

"Viktigt att en framtida socialförsäkring garanterar rätt ersättning till rätt person"

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:08 CET

- Anna Hedborg har genomfört en värdefull kartläggning och analys av socialförsäkringarna. Utredningen belyser långsiktigt viktiga frågor i ett brett perspektiv. Regeringen kommer nu att på lämpligt sätt bearbeta de principförslag som läggs fram. Många av de förslag som framförs i utredningen är redan under diskussion på departementet. Bland annat den historiska beräkningsperioden, riktlinjer för sjukskrivningar samt införandet av koordinatorer för att öka och driva rehabiliteringsprocessen.

Det säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i en kommentar till socialförsäkringsutredningen som presenterats av Anna Hedborg i dag.

- I övrigt kommer detta betänkande att utgöra en viktig del i det arbete som nu kommer att ta vid. En viktig ledstjärna i det fortsatta arbetet är att en framtida socialförsäkring ska garantera rätt ersättning till rätt person. Det är också viktigt att socialförsäkringen är robust och långsiktigt hållbar och att den sätter fokus på arbetsförmåga framför arbetsoförmåga, avslutar Cristina Husmark Pehrsson.


Kontakt:
Mychéle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34
mychele.ostman@social.ministry.se
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:86 Mera försäkring och mera arbete (http://www.regeringen.se/sb/d/6150/a/72124)