Örebro universitet

Viktigt att se till helheten när man bedömer förskolebarns behov av stöd

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 13:38 CET

Många barn i förskolan har svårt att samspela med andra barn och att kommunicera. Majoriteten av dessa barn har inget funktionshinder eller diagnos men förskolepersonalen anser att barnen ändå är i behov av särskilt stöd.
– Min forskning visar att det är viktigt att inte bara utgå från diagnoser när man bedömer behovet av särskilt stöd, säger Anne Lillvist, som skrivit en avhandling i psykologi vid Örebro universitet.

– Givetvis är diagnoser viktiga men oberoende av diagnos är barn med svårigheter som dessa i behov av särskilt stöd, säger Anne Lillvist.

Förskolepersonalen har mycket kunskap om barnen och träffar dem i en miljö där det ställs höga krav på att barnen ska kunna samspela och umgås både med vuxna och med många barn.

– Personalen ser vilka barn som har svårt att klara vardagen i förskolan. Därför är det viktigt att fråga förskolepersonalen hur de ser på saker och ting, säger Anne Lillvist.

Diagnosen en del i bedömningen
Förskolepersonalen gör bedömningar utifrån samspel, popularitet och kommunikation men också självförtroende, empati och engagemang. De väger in om barnet är självgående och kan lösa problem på egen hand.

– Om barn har något diagnosticerat funktionshinder är det självklart viktigt att ta hänsyn till det, men även barn som har samma diagnos kan vara väldigt olika och behöva olika typer av stöd.

Anne Lillvist påpekar att det är viktigt att komma ihåg att vara i behov av särskilt stöd inte är ett statiskt tillstånd. Många barn behöver lite extra stöd under en tillfällig period. Mängden och typ av stöd varierar från barn till barn.

Mer fokus på lärande och färdigheter för alla barn
Till viss del behöver alla barn stöd och hjälp att utveckla social kompetens.

– Det behövs mer fokus på socioemotionellt lärande och färdigheter för alla barn i förskolan som kompletteras med individuella insatser för enskilda barn. Förskolor arbetar redan med detta, men personalen behöver få mer stöd i sitt arbete med barnen. Trygga relationer kräver stabilitet, och det är svårt att uppnå om det är hög personalomsättning och mycket förändringar på förskolorna.

För mer information kontakta: Anne Lillvist 0739349343 eller anne.lillvist@mdh.se

Länk till pressbild Örebro universitets hemsida: http://www.oru.se/Nyheter/Press/Informationsmaterial-och-bildarkiv/Personal_F-L/Lillvist-Anne