Electrolux AB

Viktigt att skapa en ren inomhusmiljö - Stockholmsluften är en hälsofara

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 15:50 CET

Utomhusluften i Stockholm innehåller höga partikelhalter, vilket leder till förtida dödsfall och negativa hälsoeffekter. För att minska antalet partiklar kan man använda dubbfria vinterdäck och skapa en så ren inomhusmiljö som möjligt med bl a luftrenare. Oxy³-sortimentet är resultatet av flera års forskning där målet varit att skapa produkter för en så ren inomhusmiljö som möjligt.

Sedan årsskiftet gäller en miljökvalitetsnorm för partikelhalter i utomhusluft som kallas PM10. Det handlar om partiklar i luften som är så små att de kan andas in. I Stockholm visar statistiken att vägtrafiken är den största orsaken till utsläpp av dessa partiklar, främst orsakat av slitage av vägbanan med dubbdäck i kombination med sandning. Den senaste tidens forskning visar ett samband mellan höga partikelhalter och hälsoeffekter, såsom förtida dödsfall och hjärt- och lungsjukdomar.

Det är viktigt att skapa en så ren inomhusmiljö som möjligt och försöka undvika riskfaktorer.
- Alla människor mår bra av att skapa en så ren inomhusmiljö som möjligt, eftersom vi tillbringar cirka 90 procent av vår livslängd inomhus. Med hjälp av moderna luftrenare med flerstegsfiltrering system och dammsugare med HEPA- eller mikrofilter kan man minska förekomsten av luftburna partiklar och allergener i hemmet betydligt, säger AKM Munir, docent och specialistläkare på Lungkliniken/Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping.

Oxy³-sortimentet är resultatet av flera års forskning där målet varit att skapa produkter för en så ren inomhusmiljö som möjligt. Dammsugaren Oxy³system har ett nytt, tätt system med förbättrad dammupptagningsförmåga, flöde och hög reningsgrad. Det gör att hela maskinen är HEPA13-klassad och inte bara filtret. Centraldammsugaren Oxy³etage ger en bekväm, tyst och effektiv städning och dess HEPA-filter rengör luften till 99,9 procent. Luftrenaren Oxy³silence renar luften från damm, pollen och andra luftföroreningar tyst och effektivt. Samtliga Oxy³-produkter är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet.


För mer information kontakta:
- Thomas Karlsson, produktspecialist, telefon 070-358 60 37 eller thomas.karlsson@electrolux.se.

- Cecilia Öster, PR-manager Sweden, telefon 070-595 93 65 eller cecilia.oster@electrolux.se.

- Electrolux Pressjour, telefon 08-657 65 07.


Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter - kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare - säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2005 en omsättning på cirka 129 miljarder och 70,000 anställda.