Miljöpartiet de gröna

VIKTIGT ATT STÄLLA RÄTT FRÅGOR OM REGERINGENS SATSNINGAR

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:00 CEST

Inför regeringens presskonferenser listar miljöpartiet fem viktiga frågor som regeringen måste kunna svara på idag.

Regeringen presenterar idag sina strategiskt viktigaste satsningar gällande infrastrukturen. Detta är en ödesstund för det svenska klimatarbetet. Det finns ingen sektor som är så beroende av fossila bränslen som transportsektorn. 95% av energin till Sveriges transporter kommer från oljeprodukter. Budgetpresentationen ger en fingervisning om de vägval regeringen kommer att göra i infrastrukturpropositionen. Regeringens satsning som den presenterats hittills är dock inte i närheten av vad som behövs för att lösa transportsektorns problem.

Miljöpartiets ledamot i trafikutskottet Karin Svensson Smith finns tillgänglig för kommentarer hela dagen på nummer 070-343 95 15

Vi har listat fem viktiga frågor som regeringen måste besvara idag:

1) Är detta ett förslag som bygger framtidens trafiksystem eller jobbar regeringen vidare på att öka biltrafiken?

Finansminister Anders Borg har sagt att vägar är viktigare att satsa på än järnvägar eftersom det är så trafiksystemet ser ut idag. Med samma logik hade han bett Facit att fortsätta tillverka skrivmaskiner när datarevolutionen kom. Satsningar på motorvägar ökar biltrafiken, medan satsningar på järnvägen minskar den.

Karin Svensson Smith kommer att ha mer att säga om regeringens politik gällande infrastrukturen i stort efter regeringens presskonferens.

2) Kommer en ny Götaälvförbindelse att underlätta för Göteborgsregionen att klara sina hälso- och klimatmål?

Regeringen presenterar idag en satsning på en ny älvförbindelse i Göteborg. Denna kommer att leda till att bilismen i Göteborg ökar i ett läge då man redan har en väldigt stor andel bilism i jämförelse med till exempel Stockholm.

Karin Svensson Smith kommer att ha mer att säga om älvtunneln och Göteborgs trafikstruktur efter regeringens presskonferens.

3) När kommer höghastighetstågen?

Det logiska utspelet att göra vore en satsning på höghastighetsbanor för järnvägen. Åsa Torstensson gav klartecken till Banverkets rapport ?Svenska höghastighetsbanor? som kom i maj. Finns någon del av denna som förslag i budgeten?

Karin Svensson Smith kommer efter regeringens presskonferens att ha mer att säga om höghastighetståg och de satsningar miljöpartiet är beredda att göra.

4) Vad kommer regeringen att göra för att förhindra förseningar i tågtrafiken?

Alla som tågpendlar till och från jobbet i storstadsområdena får uppleva förseningar eftersom det är så trångt på spåren. En liten störning får återverkningar på trafiken i flera timmar. Godsoperatörer får tacka nej till affärer för att Banverket inte kan bereda dem plats på spåren.

Karin Svensson Smith kommer efter regeringens presskonferens att ha mer att säga om hur miljöpartiet vill underlätta för klimatvänlig pendling.

5) Trafiken står idag för 40% av våra utsläpp av växthusgaser. Har regeringen någon strategi för att komma tillrätta med detta och hur manifesteras den i den budget som läggs fram?

Det är lätt att göra vissa kosmetiska satsningar, men för att få till stånd en förändring måste man välja väg när man gör satsningar i infrastrukturen. I det samarbete miljöpartiet hade med (s) och (v) var målsättningen att satsa dubbelt så mycket pengar på nya spår som på nya vägar. Hur är fördelningen i regeringens budget?

Karin Svensson Smith kommer efter regeringens presskonferens att ha mer att säga om fördelningen av pengar på olika projekt.


Kontakt: FÖR VIDARE INFORMATION:
Karin Svensson Smith, 070-343 95 15
Ulf Söderström, pressekreterare, 070-730 62 10