TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Viktigt att studenters villkor kommer i fokus

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 16:25 CEST

- Bättre villkor för studenter är en nyckel till en breddad rekrytering till högre studier. Det är glädjande att det var en fråga som vi var överens om när TCOs nya idé för den högre utbildningen presenterades, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

Sture Nordh, ordförande TCO

I går lanserade TCO sin nya idé för den högre utbildningen. Fler platser på högskolan, goda levnadsvillkor för studenter, högkvalitativ utbildning, breddad rekrytering och kompetensutveckling för yrkesverksamma stod i fokus när idéerna diskuterades på ett seminarium där flera utbildningspolitiska debattörer deltog, bland annat Sofia Larsen (c) och Mikael Damberg (s) från riksdagens utbildningsutskott.

- De närmaste åren ökar ungdomskullarna och vi kan vänta oss 100 000 fler i den åldern då man vanligtvis studerar på högskolan. Detta i kombination med sämre konjunktur och de krav som den framtida arbetsmarknaden ställer gör att vi inte kan sänka våra ambitioner på utbildningsområdet, säger Sture Nordh.

Enligt de senaste siffrorna från OECD ligger Sverige på 12e plats bland OECD och dess partnerländer när det gäller vilka som utbildar flest unga.

- Det är inte tillräckligt om vi har ambitionen att vara en ledande kunskapsnation, säger Kristina Persdotter, utbildningspolitisk utredare på TCO.

- Våra idéer kanske verkar som en önskelista, men det är de inte. Det är nödvändiga reformer för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar, avslutar Sture Nordh.

TCOs nya idé för den högre utbildningen finns att hämta från TCOs webbplats . Där kan du även se en film som kortfattat presenterar programmet. Den kan du titta på här:

Sammanfattningsvis innehåller idéprogrammet följande punkter:

 • Investera i fler utbildningsplatser
  60 procent av dem som i våras gick ut gymnasiet vill börja studera på högskolan inom tre år. Ett modernt kunskapssamhälle kan inte tacka nej till unga människor som vill utbilda sig. Många välutbildade människor är samhällets största tillgång. Därför behövs det fler utbildningsplatser.
 • Högre utbildningskvalitet
  Resurserna per student i högskolan har minskat med 20-30 procent sedan början av 90-talet. Med följden att lärare och studenter träffar varandra allt mer sällan. Behovet av att investera mer i högre utbildningskvalitet är stort.
 • Bredare rekrytering till högskolan
  Snedrekryteringen till högskolan är för stor. Det är ett demokratiskt problem och leder till ekonomisk misshushållning. Arbetslivserfarenhet bör därför vara meriterande vid antagningen till högskolan.
 • Bättre villkor för studenter
  När studenter lever under existensminimum blir utbildningen lidande. Studiemedlen behöver höjas och trygghetssystemen anpassas för studenter.
 • Kompetensutveckling för yrkesverksamma
  Det måste bli lättare att byta yrkesbana eller vidareutbilda sig för yrkesverksamma personer. Därför behöver vi skapa ekonomiska möjligheter för enskilda yrkesarbetande att vidareutbilda sig.

Under seminariet den 24 september kommenterades TCOs idéer av
- ordföranden för riksdagens utbildningsutskott Sofia Larsen (c) inledde med att betona att visionen är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Hon ansåg även att TCOs förslag om kompetenskonton eller kompetensförsäkringar är ett mycket intressant förslag.
- ledamoten i riksdagens utbildningsutskott Mikael Damberg (s) lyfte särskilt behovet av en sammanhållen vision för utbildningssystemet. Han vill se ett system utan trösklar och sortering.
- SFS ordförande Moa Neuman var positiv till förslagen kring breddad rekrytering. Hon framförde också att studenters villkor är ett viktigt led i detta arbete.
- Göteborgs universitets rektor Pam Fredman betonade vikten av utbildning för individen och hans eller hennes möjligheter att vara en del i samhällsutvecklingen. Hon lyfte också att lärosätena behöver en mer långsiktig finansieringsmodell.
- Svenskt Näringslivsutbildningschef Kristina Scharp påtalade att två tredjedelar av studenterna kommer att jobba i företag och att utbildningssystemet därmed är företagens viktigaste leverantör. Därför behöver vi satsa på en hög kvalitet i utbildningen.

För mer information om TCOs idé för den högre utbildningen, kontakta Kristina Persdotter, utbildningspolitisk utredare på TCO på 08-782 91 93 eller 076-764 66 76