Sigtuna kommun

Viktigt besked från den politiska ledningen i Sigtuna beträffande den nya influensan

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 15:36 CEST

Med anledningen av den nya influensan ger den politiska ledningen i Sigtuna - Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna - följande besked

  • om staten och landstinget inte tar sitt ansvar garanterar vi gratis vaccin mot den nya influensan till alla våra invånare och anställda
  • alla förvaltningar ska redogöra för sin pandemiberedskap
  • krisledningsnämnden kallas in

Vårt land riskerar att drabbas av en pandemi. Det är allvarligt. Många riskerar att bli allvarligt sjuka t o m att dö. Viktiga samhällsfunktioner kan störas påtagligt. Därför har staten beslutat om massvaccinering och beställt vaccin så att det räcker till landets nio miljoner invånare. Från slutet av september är det planerat att massvaccineringen ska påbörjas.

Statens uppfattning om hur viktigt det är att alla invånare ska vaccinera sig är därmed klargjord. Vi delar den uppfattningen. Det är när det kommer till vem som ska betala insatsen som ett avgörande problem uppstår.

Ansvarsfördelningen i samhället när det gäller massvaccinering är glasklar. Det är Smittskyddsinstitutet och huvudmännen för hälso- och sjukvården, alltså staten och landstingen som har ansvaret. Med bara en dryg månad kvar till att den största vaccinationsinsatsen i Sveriges historia ska påbörjas har vi inte fått annat besked än att: invånarna ska betala vaccineringen själva.

En dos vaccin kommer att kosta 100-150 kronor. Om den enskilde ska stå för kostnaden riskerar stora problem uppstå, både för samhället i stort som för de enskilda invånarna.

Vår erfarenhet säger oss tyvärr att en kostnad för vaccinet på 100-150 kr per dos kommer leda till att relativt många kommer att avstå från att vaccinera sig. Vi vet att 500-750 kronor för att vaccinera en familj med tre barn är tillräckligt mycket för att många avstår. Det kommer att leda till att enskilda invånare riskerar att bli mycket sjuka och att vi får en ökad smittorisk vilket i sin tur kommer att leda till påfrestningar i våra offentliga system.

För oss är det en självklarhet att samhället ska stå för hela kostnaden för en massvaccinering mot den nya influensan. Plånbokens tjocklek får inte avgöra om man får ett fullgott smittskydd eller ej.

Vi kommer idag med ett mycket tydligt besked till Sigtuna kommuns invånare och våra anställda: om staten och/eller landstinget inte kommer att erbjuda gratis vaccin mot den nya influensan kommer vår kommun att se till att alla som är kommuninvånare eller jobbar för vår kommun får vaccinera sig utan kostnad.

Om, vilket vi inte utgår ifrån, kommunen ska stå för finansieringen av vaccindoserna är kostnaden beräknad till mellan 5-6 miljoner kronor brutto. De pengarna kommer att tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Nettokostnaden kommer dock inte bli alls så stor. Med ett stort utbrott av den nya influensan bland invånare och personal kommer kostnaderna för sjukskrivningar att öka och ansträngningarna för att hålla vård, skola, omsorg och centrala administrativa funktioner igång kommer att vara påtagliga. Detta går i stor utsträckning att undvika om alla, eller nästa alla vaccinerar sig. Merkostnaden, netto, för kommunen blir därför låg.

Kommunen beredd att hjälpa till
För att lyckas fullt ut med vaccineringen krävs förutom att det är gratis också en bred informationsinsats som når alla invånare och lokaler där vaccineringen kan ske på ett effektivt sätt. Där har kommunen en unik kompetens som vi naturligtvis ställer till statens och landstingets förfogande.

Jag kommer att kalla in Krisledningsnämnden till ett sammanträde den 10 augusti för att informera om det aktuella läget och vid behov fatta nödvändiga beslut.

Samtliga kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att senast vid utgången av augusti redogöra för hur de ska kunna hantera ett pandemiutbrott.

För kommunens politiska ledning,

Anders Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande