Virkesmäklarna

Viktigt för köpare och säljare att hitta varandra på virkesmarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 10:41 CEST

BLOGGINLÄGG – I en artikel den 17 mars 2012 skriver ATL om att SCA har inlett ett samarbete mellan SCA Skog och SCA Timber för att optimera deras virkestransporter. Orsaken är att deras sågverk i Holmsund och Munksund är specialiserade på klentimmer respektive timmer av grövre dimension. Genom att rätt stock hamnar på rätt sågverk ökar värdet på skogsråvaran vilket gynnar både köpare och säljare.

Köpare av råvara tar hänsyn till sina specifika behov när de vänder sig till marknaden för att köpa råvara. En skogsägare med enbart klena träd i sin avverkning är mer intressant för ett sågverk specialiserat på klentimmer än ett sågverk som sågar grövre dimensioner.

En skogsägare som säljer sitt klentimmer till ett närliggande massabruk får mindre betalt än om den vänder sig till ett sågverk specialiserat på klentimmer. Anledningen till att skogsägare går miste om den högre intäkten är oftast att säljare och köpare inte hittar varandra på marknaden.

Vi på Virkesmäklarna vill att virkesköpare på ett enkelt sätt skall hitta den råvara som är bäst lämpad för deras industri. Samtidigt vill vi att skogsägare skall hitta den köpare som bäst förädlar hans råvara och därmed är beredd att betala för virkets verkliga värde.

Genom att hjälpa skogsägare att få kontakt med ett stort antal köpare möjliggör vi på Virkesmäklarna att rätt råvara hamnar hos rätt industri. Det innebär också att skogsägaren får ut mer av sin avverkning.

Det är uppenbart att en effektiv virkesmarknad gynnar alla inblandade parter. Därför har vi på Virkesmäklarna valt att fokusera på trygga och lönsamma virkesaffärer som förenklar och effektiviserar virkesmarknaden – vilket även gynnar skogsnäringen i stort.

Här kan du ladda ner bilder och logotyper:
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/virkesmaklarna

Här kan du läsa vår blogg:
www.virkesmaklarna.se/blogg/

Kontakt
Johan Häll
Mobil: 073-918 04 79
E-post: johan.hall@virkesmaklarna.se
Webbplats: www.virkesmaklarna.se