Sveriges Kommuner och Landsting

Viktigt med delat ansvar för kultur- och fritidsanläggningar

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 12:13 CET

Det byggs fortsatt många evenemangsarenor men även konsthallar, bibliotek och kulturhus har tillkommit under 2000-talet. SKL släpper idag en omfattande undersökning över vilka hus, anläggningar och utomhusytor för kultur och fritid som finns i landet.


– Motion, hälsa, konst- och kulturupplevelser är vad medborgarna i allt större utsträckning vill ha. Därför är det viktigt att samhällets parter i form av det offentliga, näringsliv och civila samhället är med och delar ansvaret. Idag är kommunerna den största ägaren av anläggningarna, säger Madeleine Sjöstedt, ordförande för SKL: s beredning för kultur och fritid.

– Vi ser en tydlig och fortsatt trend att det byggts nya elitarenor. Om det visar sig att det organiserade breddidrottandet får stå tillbaka för elitsatsningar är det inget som den kommunala nivån bör understödja, fortsätter Madeleine Sjöstedt.

Undersökningen visar även att kommunerna satsar alltmer på enklare och tillgängliga spontanidrottsanläggningar som ska vara gratis för medborgare och icke föreningsaktiva.

– Det är positivt att kommunernas satsningar på hus för kultur gjorts på anläggningar som kommer många brukare till del. Även om det blivit färre biblioteksfilialer under en längre tidsperiod visar undersökningen att det tillkommit nya och större bibliotek under 2000-talet och att trenden med att bygga kulturhus håller i sig, säger Madeleine Sjöstedt.

Undersökningen visar vidare att det byggts många konsthallar under senaste tio åren vilket allmänt är ett tecken på ökat konstintresse där näringslivet allt mer engagerar sig.

Ladda ner hela undersökningen "Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2010" på SKl:s sida för publikationer (öppnas i nytt fönster)

Ladda ner högupplöst bild på Madeleine Sjöstedt (öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Calle Nathanson, handläggare
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Tfn: 08-452 74 22
Mobil: 070- 653 79 93
calle.nathanson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l