Örebro Läns Landsting

Viktigt med tidig rehabilitering vid Guillan-Barrés syndrom

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:34 CET

Guillan-Barrés syndrom (GBS) är en akut inflammatorisk sjukdom i perifera nervsystemet som kännetecknas av tilltagande svaghet i ben, händer och armar samt nedsatt känsel.

Efter det akuta skedet av sjukdomen är patienten i stort behov av rehabilitering. Anette Forsberg, sjukgymnast vid Habiliteringens forskningscentrum, Örebro läns landsting, visar i sin avhandling att rehabiliteringen måste påbörjas tidigt för att få bästa möjliga resultat och att det är viktigt att identifiera behovet av rehabilitering under lång tid.

Sjukdomsförloppet vid GBS varierar men patienten insjuknar vanligtvis akut och försämras successivt under en tvåveckorsperiod. Därefter börjar en stationär fas på en till fyra veckor innan patienten långsamt förbättras. Anette Forsberg har i sitt avhandlingsarbete studerat funktion, aktivitet, delaktighet och hälsorelaterad livskvalitet under de två första åren efter insjuknandet.

I studien följdes 42 vuxna personer under två år med upprepade mätningar. Resultaten visar att 55 procent av de drabbade hade nedsatt muskelstyrka och/eller påverkad känsel efter denna tid. Tre personer kunde inte gå tio meter och funktionen i ansiktsmuskulaturen var försämrad hos fem personer. Trötthet och/eller smärta rapporterades från sammanlagt 31 personer efter två år. Sju personer var fortfarande sjukskrivna eller hade blivit sjukpensionärer efter samma tid. Den hälsorelaterade livskvaliteten var påverkad hos de flesta personer i det akuta skedet och kvarstod för hälften under hela uppföljningsperioden avseende aspekter som fritid, hushållsarbete och gång.

– Vid rehabilitering av personer med GBS är det viktigt med ett brett perspektiv över lång tid, säger Anette Forsberg. Förbättringar av funktion, styrka och rörlighet sker främst det första året efter insjuknandet och särskilt under det första halvåret. Rehabiliteringen måste därför sättas in på ett tidigt stadium då patientens förutsättningar för förbättring är som störst.
För patienter med långsam förbättringstakt och risk för kvarstående problem är det också av vikt med tidigt psykologiskt stöd.

Anette Forsberg lägger fram sin avhandling ”Guillain-Barré syndrome: disability, quality of life, illness experiences and use of health care” fredag 17 november vid Karolinska Institutet.


Bild på Anette Forsberg finns att hämta på Örebro läns landstings webbplats på adressen: www.orebroll.se/forskning/bildbank


För frågor, kontakta
Anette Forsberg på tel 019-602 58 82.